INDKØRING TIPS
... indkørings forløb ...

Indkøringens formål er at få testet og afprøvet funktionerne og applikations programmet for at se om alt forløber som forventet.

For at kunne udføre en så effektiv indkøring som muligt, forudsætter det at alt mekanik er færdigt og klar til at anlægget kan køre som en helhed.

Rækkefølgen af nedenstående kan variere meget fra projekt til projekt. Det afhænger meget af, hvor færdig maskinen er, når vi evt. kommer, samt hvordan selve opbygningen er udført.

 
 Maskine med AKMH  

Opsætning af bus kommunikation til drev:

Kontroller nøstrop  og STO-kreds. Det kan være: IO og Buskommunikation.
Testkørsel af akserne og kontroller at de kører korrekt. Kontroller retning og skalering
Kontroller HOME + ENDESTOP sensorer.
Tuning og test af akserne at de kører efter den ønskede profil. – Dette rræver at mekanik er helt klar.

Opsætning af IO:
Evt. mapping af Busbaserede IO. Dette er ofte nødvendigt inden man kan køre med akserne.

Test af IO:
Denne test foregår ofte over en tidsperiode, hvor delkomponenterne på maskinen indkøres.
Test af bevægelser og tilbagemeldinger for luftcylindre.

Kommunikation:
Opsætning og test af kommunikation til PLC, HMI, Vision, Sikkerhed osv.
Test og kontrol af at data udveksles korrekt.

Bevægelsesmønstre:
Test af programmerede bevægelsesmønstre: Gearinger, CAM, Movelink og andre komplicerede bevægelsesmønstre.

Test af alarmer.

Generel test og tilretning af programstruktur.

Test og tilretning af HMI og opbygning af program:
Auto, Manuel, Service, Indstillinger, Alarm, Bruger, sprog osv.

Generel maskintest sammen med mekanik, PLC, Vision osv.

Dokumentation:
Udarbejdelse af dokumentation, brugervejledning og manual iht. maskindirektievet og standard IEC/EN 61082.
Ofte kan ventetider bruges på dette.

Bemærk!
Ofte ser vi at der er mange folk der arbejder på maskinen samtidig. Og indkøringen foregår ofte som et samarbejde mellem PLC, Vision, motion-programmør samt mekanikfolk, derfor vil der uundgåeligt forekomme ventetid og pauser i indkøringen.