SHAFTLESS LØSNINGER FOR PAKKELINJER OG HÅNDTERINGS SYSTEMER

Medicoindustri

Kræver dynamisk arbejdende servoakser for at øge produktions kapacitet samt forbedre ensartetheden. Kontinuerlige produktions processer med styring af mange akser for af- og opvikling, roterende-, klippe, præge og stanse operationer, der alle er indbyrdes synkroniserede. High speed produkt registrering.

IP 67 og 65 servomotorer
High speed funktion for positions registrering < 1µs
Servofunktioner til flow-regulering & banestyring

Pakkelinier

Den sidste del af produktions processen er indpakningen. Flow pakke anlæg med flyvende etikettering, udstansning, klip og samkørsel af produkter med emballagen.

Fælles for dem alle er at: der anvendes præcist synkroniserede servoakser med high speed registrering og avancerede bevægelsesprofiler

Små såvel som store, men kompakte servomotorer
Synkroniseringsfunktioner for stans/svejseværktøj
Servofunktioner for mærke registrering < 1µs

Håndteringsanlæg

Håndtering undervejs - Stabler styringer, XYZ-emne håndtering, elevatoranlæg, afskubber, Pick & Place operationer. Alle kræver idag et højt output for optimal udnyttelse. Fællesnævneren er igen synkronisering/ interpolerede akser, for at kunne udføre medfølge bevægelser - optimal bevægelsesprofil på mekanikken.

Distribueret intelligens til servoakserne
Servofunktioner for koordinat transformering i XYZ plan
Servofunktioner for flyvende Pick & Place operationer