FØDEVARE SIKKERHED

Automatik og krav i fødevareindustrien
Der stilles særlige krav til hygiejnesikkerheden i fødevareindustrien i forbindelse med blandt andet automatik, som lineærteknik og servoteknik. Disse krav er omhandlet her under og vedrører udstyr leveret fra Delta Elektronik A/S til brug i fremstilling af fødevaremaskiner.

Hygiejne
Der findes naturligvis flere løsninger på design af en maskinstyring med forskellige controllere og perifert udstyr som gear, motorer og aktuatorer mv. som udgør en komplet fødevaremaskine med for eksempel HMI-styring. Og, som skal overholde de forskellige krav om hygiejne, der stilles til automation mv. i fødevareindustrien.

Krav til komponenter i fødevareindustrien
For at leve op til de krav, der stilles til brug og fremstilling af fødevaremaskiner er der en række bestemmelser, som blandt andet komponenterne: Gear, gearmotor, aktuatorer og motorer skal overholde for at kunne godkendes til brug i fødevareindustrien. Disse krav overholder komponenter til fødevaremaskiner mv. leveret fra Delta Elektronik.

EHEDG
(European Hygienic Engineering and Design Group). Dette er en europæisk standard, der sikrer hygiejnisk produktion og emballering af fødevarer. For at overholde disse krav betyder det, at man benytter hygiejniske maskiner samt automatiseringskomponenter i produktionsprocessen.

EHEDG støtter aktivt europæisk lovgivning, som kræver, at håndtering, tilberedning, forarbejdning og pakning af fødevarer sker hygiejnisk ved brugen af hygiejniske maskiner og hygiejniske lokaler.

EHEDG Logo _150px

         Referencer:

  • EU forordning 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.
  • DS/EN ISO 14159:2004 Maskinsikkerhed - Hygiejnekrav ved konstruktion af maskiner
  • Maskindirektivet 2006/42/EF
  • Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF

FDA
Denne lovgivning gælder for fødevarer og lægemidler i USA. (FDA: Food and Drug Administration). De amerikanske krav er grundlæggende ikke strammere end EU-kravene, men går mere i materien og kræver mere dokumentation.

Food and Drug Administration, regeringskontor i Washington, D.C., der administrerer lovgivningen om fødevarer og lægemidler i USA. FDA er oprettet i sin nuværende form i 1930 og er et direktorat under Department of Health and Human Sciences, der svarer til Sundhedsministeriet i Danmark.

FDA Logo _200px

Rengøring
Alle komponenter fra Delta Elektronik, der leveres i forbindelse med fødevareindustrien kan højtrykrenses og afvaskes med rengøringsmidler med surhedsgrad fra PH2 – PH12.

Et produkts pH-værdi fortæller, om produktet reagerer surt, neutralt eller alkalisk. Stærkt sure rengøringsmidler mod kalk- og rustdannelser har en pH-værdi tæt på 0, og stærkt alkaliske rengøringsmidler til fedtopløsning har en pH-værdi tæt på 14. De neutrale midler ligger i midten af skalaen, hvor en pH-værdi på 7 er 100% neutral, svarende til vand. 

Rengøring _150px

Surhedsgrad (pH-værdi) bestemmes først og fremmest af indholdet af hydrogenkarbonat (HCO3-) og kuldioxid (CO2), men også tilstedeværelsen af forskellige organiske og uorganiske syrer spiller i særlige tilfælde en rolle.

Gear og gearmotorer
Planetgear leveres med EHEDG godkendt hygiejne design og er fremstillet i rustfrit stål med moment op til 2.200 Nm. Gearmotorerne er FDA-godkendt - Wash down. Komponenterne tåler rengøringsmidler med surhedgrad fra HP2 til HP12.

Motorer IP67
Er designet med FDA godkendt overflade coating og tåler surhedsgrad PH2 til PH12. Afrundede glatte flader betyder at de er lette at rengøre. De leveres op til 25 Nm med One-Cable teknologi fra Kollmorgen.

Motorer IP69K
Denne serie er godkendt FDA og EHEDG hygiejnedesign som forhindrer bakterievækst og må derfor installeres direkte i fødevare processen. Motorerne leveres med IP69K op til 100 bar, i rustfrit stål ASCI 316 og tåler rengøringsmidler HP2 til HP12. De er designet med One-Cable teknologi og Vent Tube, som betyder at der ikke opstår kondensproblemer.

AKMH-Mounted _Motor 01

Aktuatorer IP69K
Serier til fødevareindustrien er udført i rustfrit stål ASCI 316. Der er ingen kondens problemer og ingen hulrum i statoren. De leveres med op til 2.000 mm slaglængde op til 50kN og så kan man naturligvis benytte rengøringsmidler fra PH2 til PH12.

ECOLAB certificering
Et ECO-Certifikat udtrykker processen, hvormed et produkt er evalueret af en verificerings organisation, som har bekræftet at produktet overholder kravene. Alle komponenter til fødevareindustrien fra Delta Elektronik er certificerede af ECOLAB med test af nedenstående materialer:

Ecolab _240px 

P3-Topactive DES
Et syre desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre eller brint peroxid til fødevare og drikkevare industrien.

P3-topactive DES anvendes til desinfektion af rengjorte maskiner, udstyr, vægge og gulve samt udvendig på beholdere, tanke og rørsystemer inden for levnedsmiddelindustrien. P3-topactive DES er velegnet til brug i lavtrykssystemer, som f.eks. P3-topax rengøringssystem, men ikke til CIP-rengøring.

P3-Topactive LA
Mild alkalisk, klor-fri skumrens til fødevare og drikkevare industrien.

P3-topactive LA er egnet til: Rustfrit stål, normalt stål ST 37/2, jernholdige metaller, aluminium og forzinkede overflader; kunststoffer PP, PE, hård PVC, glas og keramikoverflader.

P3-topactive LA er et svagt alkalisk rengøringsmiddel til benyttelse på materialefølsomme overflader i TCF hygiejne processen.