AKHM Rengøringsvenligt design
... Hygiejnisk, effektivt og enkelt ...

AKMH-motor serien imødekommer de stadige stigende krav til hygiejne fra Medico og fødevare industrien.

Hele serien er i overnesstemmelse med EU direktivet 2006/42/EC - EHEDG, hvilket i sin enkelthed går ud på at motoren skal være udformet således at der ikke må være flader eller kanter, hvor der kan komme eller gro bakterievækst.
AKMH Motor 01

Spredning af bakterier er et problem

Asynkrone motorer er stadigvæk meget anvendte i medico, fødevare og pakke industrien, da de er billigere end synkron-servomotorer. Men grundet deres opbygning med kølefinner og blæser bliver deres evne til at være bakterie-spredere ofte undervuderet.

For det føste er blæseren vanskelig at holde ren og hygiejnisk. For det andet er den kilden til at sprede bakterier. Afskærming af motoren har masser af ulemper, svært at komme til motoren, større omkostninger og ekstra tid til montage.

  • Der går mere tid med rengøring af maskinen
  • Ikke mulight med et hygiejnisk design
  • Afskærming giver dårligere performance af motor, varme problemer og svært at servicere

"CLEAN MACHINE DESIGN"
... Hygiejnisk, effektivt og enkelt ...

Motorer i "hygiejnisk design" fra Kollmorgen behøver ikke at have afskærmning og er modstandygtige overfor de skrappe rengøringsmidler. De er i IP69K tæthedsklasse, hviket betyder at de kan vaskes med højtryksrenser.

Virkningsgraden på motoren er bedre og derfor er det ikke nødvendigt med blæser. Dermed undgås spredning af bakterier.

AKDH-motoren i rustfri stål har en overflade struktur, der gør at der ikke kan gro baktereier på den. Et-Kabel løsningen er en vigtig parameter når der kigges på den samlede hygiejniske faktor i at holde hele maskinen ren.

  • Højeffektivt med lave varmetab - dynamisk motor
  • Hurtigere montage, uden afskærmning
  • Pladsbesparende i maskinen, færre kabler samt kæder ol.
  • Ingen bakterievækst