IK-P6 KOMBINATION SYSTEM FRA IAI
... X/Y akse, Y/Z akse eller X/Y/Z akse system

Kartesisk RCP6 RoboCylinder System

2-/3-akse kombinationer med høj opløsning, uden batteri og absolut enkoder. Kartesiske RoboCylindre har aldrig været mere overkommelige.

IAI har som standard designet RoboCylinder IK serien med absolut enkoder og uden behov for batteri. Dette hjælper med til at reducere antal trin i både design og montage. Serien er desuden designet til at kunne udføre endnu højere hastigheder sammenlignet med konventionelle modeller.

 

Cartesian System _300px

Kartesisk system

Et kartesisk koordinatsystem er en type af koordinatsystem, som har et retvinklet koordinatsystem. Dermed forstås at alle punkter i koordinatsystemet opfattes som en skæring mellem linjer der er parralle med akserne. Herved opstår der en ret vinkel mellem disse linjer, som det ses på billedet. Det har navn efter René Descartes. Det retvinklede koordinatsystem er det mest udbredte i praktiske sammenhænge, da det er det lettest tilgængelige og mest intuitivt forståelige. Afhængig af sammenhængen bruges det enten i to, tre eller flere dimensioner. Og altså her i et motion system.

Cartesian -coordinate -system _200px

Koordinatsystemet:

Princippet i et kartesisk (Cartesian) koordinat-system vist i koordinatsystemet ved fire forskel-lige punkter med deres tilhørende koordinatsæt.

Diverse kombinationer

De mulige kombinationer er i høj grad blevet udvidet sammenlignet med konventionelle modeller og det medfører, at man får en ideel mulighed for at vælge lige nøjagtig den type som der er behov for, idet der findes 396 optioner.

Det er endda 7.056 optioner, hvis man tager valgmulighederne for kabelbaner med. Herudover er der tilføjet nye konfigurationstyper med RCP6’s brede slider WSA-typer.

Fig 1 Cartesian

2-akse kombination: X-/Y-akse

Kombinationer:

SA8 + SA7
SA7 + SA6
SA6 + SA4
WSA16 + SA8
WSA14 + SA7

Type SA er smalle slider og type WSA er bred slider.

Basis konfigurationstype hvor Y-aksens basis er fastgjort X-akse slider. Den betjenes af fastgørelsesudstyr eller en Z-akse på Y-aksens slider.

 

Fig 2 Cartesian

2-akse kombination: Y-/Z-akse

Kombinationer:

SA8 + SA7
SA7 + SA6
SA6 + SA4

Type SA er smalle slider.

På disse typer er Z-aksens basis (lodret) fastgjort på Y-aksens slider med Y-aksen sidemonte-ret. Z-akse slider bevæger sig lodret, med mulighed for montering af jigs eller chucks til transport, hæve eller sænke arbejdsemnet.

 

Fig 4 Cartesian

3-akse kombination: X-/Y-/Z-akse

Kombinationer:

SA8 + SA7 + SA6
SA7 + SA6 + SA4
WSA16 + SA8 + SA7
WSA14 + SA7 + SA6

Type SA er smalle slider og type WSA er bred slider.

På disse typer er Z-aksens er overflade basis er fastgjort Y-aksens slider på XYB type (Y-akse basis er fastgjort X-aksens slider).


Standard typer:  Høj opløsning, batterifri og med absolut enkoder

Alle akse-konfigurationer er udført med høj opløsning, ingen batteri og med absolul enkoder. Så derfor er der ingen batteri vedligeholdelse ogHomingoperationer er ikke et krav ved startop eller efter et nødstop eller fejlfunktion. Dette formindsker operationstiden betydeligt og det resulterer i stærkt reducerede produktionsomkostninger.

Fordele ved brug af absolut enkoder:

  • Med en absolut enkoder er der ikke krav til Home retur
  • Home sensor er der ikke behov for
  • Det er ikke nødvendigt at fjerne arbejdsemner efter et nødstop
  • Den besværlige fremstilling af home-return programmer er ikke nødvendig også selv om der opstår et stop inde i en kompleks maskine

Fordele uden batteri:

  • Man sparer vedligeholdelse af batteri
  • Pladsbesparelser kan bruges til andre formål

 

Højere hastigheder

IK-P6 serien er kompatibel med PowerCon controller, som er designet med en høj-output driver. Den maksimale hastighed er blevet øget ved at benytte PowerCon controlleren. Dette kan reducere cyklustiden mærkbart og dermed hjælpe til at forbedre produktiviteten.

 

High Speed Skema

Rødt felt: Nyt produkt IK2-P6XBB11MMS (X-akse: RCP6-SA8R, Y-akse: RP2-SA7R)

Gråt flet: Konventionelt produkt: IK2-PXBB11MMS (X-akse: RCP2-SS8R, Y-akse: RCP2-SA7R)

 

Se videoen - Klik her!