ELEKTRISK OG MEKANISK SIKKERHED
... overhold mindstekravene og acceptabelt risikoniveau

Elektrisk og mekanisk sikkerhed:

I henhold til maskindirektivet skal alle maskiner konstrueres så de overholder direktivets mindstekrav og funktionerer så sikkert som det er muligt: Acceptabelt risikoniveau som findes ved risikovurdering af maskinen.

Maskindirektivets mindstedkrav i bilag-I gælder ikke kun de elektriske faremomenter men også de mekaniske faremomenter på og ved maskinen.

Maskinfabrikanten skal overholde Maskindirektivet 2006/42/EF samt evt. andre direktiver og kan have nytte af især følgende standarer:

  • IEC/EN ISO 12100:    Sikkerhed og risikovurdering
  • IEC/EN ISO 13849-1: Funktionel sikkerhed og PL-niveau
  • IEC/EN 60204-1:        Elektrisk materiel på maskiner

Nedenstående indlæg om sikkerhed i forbindelse med servostyring og motion er fra Delta Elektronik's leverandører udført i henhold til visse produktstandarder som især komponent-fremstillende virksomheder skal overholde for at sikre sig at maskinbyggeren kan overholde de gældende krav.

 

 

 

 

 

Nødstop

Bremsen i motoren:

Mange servomotorer kan leveres med en sikkerhedsbremse eller drev med sikkerhedsfunktionen ”Safe Operation Brake” – Årsagen til at mekanikken i en Z-akse falder ned kan være:

  • En løs kobling mellem motor og mekanik
  • Svigt i bremsen
  • Et brud på drive-remmen
  • En kugle-møtrik på en spindel, hvor kuglerne går igennem endegavlen pga. slidtage eller mekanisk overbelastning.

Sikkerheds-guide:

Dette er en ”førings-blok”, der monteres på den lineære skinne og som anvender den lineære skinneprofil som bremse. Således opnår man en mekanisk bremse, der er uafhængig af det elektriske system og evt. en sikkerherds-PLC.

”Sikkerheds-blokke” fås i tre varianter:

  • Elektrisk styret – Forsvinder forsyningen blokerer den
  • Pneumatisk styret – Ingen luft blokerer den
  • Hydraulisk

SC      

ELMORE SC-Serie

 

Sikkerheds-blok

 Sikkerhedsblok

 

Sikkerheds blok aaben

Sikkerhedsblok åben

Sikkerheds-møtrik til Spindler:

Firmaet HIWIN har en serie af spindler og møtrikker med integreret mekanisk sikkerhed. Møtrikken er delt i to sektioner, en normal med kugler og en forlænget ende, der har et ”han- gevind”, som passer ind i gevindsporet på spindlen.

I det tilfælde at kuglerne mister kontakt mellem møtrik og gevind vil møtrikken kunne køre løst på spindelaksen. Men her sikrer det mekaniske ”han-gevind” i møtrikken og dermed sikkerheden. Det går i indgreb med gevindet på spindlen og blokerer møtrikken i at bevæge sig på spindlen.

 SEM-nut 115pxSem -pricip M Ramme

PPU1

Elektrisk sikkerhed:

Alle vore drevsystemer leveres med den krævede sikkerhed blandt andet i form af simple STO signaler fra den fulde sikkerhedspakke med alle sikkerhedsfunktioner. Drevene er TÜV godkendt og kan opfylde sikkerhedsniveau PLe (IEC/EN ISO-13849-1.2008) svarende til SIL 3 sikkerhedsniveau.

Drevsystemerne er designet og fremstillet i overensstemmelse med gældende produktstandarder, som gør det lettere for maskinfabrikanten at overholde mindstekravene i maskindirektivet og tilhørende standarder.

Det betyder i praksis at maskinbyggeren kun skal risikovurdere sammenbygningen af komponenter på maskinen og ikke selve komponenten når maskinen skal CE-mærkes.

Fail Safe over EtherCAT:

Moderne kommunikations systemer sikrer ikke kun den forudsete overførsel af styre data, de sikrer også sikkerhedskritiske styre data via samme medium. EtherCAT udnytter Safety over EtherCAT protokol med det formål at opnå enkel kommuniktionssystem for både styrings og sikkerheds data.

Med en sikkerheds PLC eller Safety CPU i drevet anvendes EtherCAT bussen til at sikre hele drev-systemet i henhold til Fail Safe over EtherCAT SFoE protokol.

Dette medfører den udvidede mulighed for alle sikkerheds funktioner.

SOS Safe Operating Stop

SOS Safe Operation Stop

SBC Safe Brake Control

SBT Safe Brake Test

SLI Safe Limited Increment

SLI Safe Limited Increment

Ih XT 3x 400VAC 640px

Eksterne sikkerhedsmoduler:

Med et eksternt sikkerhedsmodul, som der findes på markedet med masser af forskellige muligheder kan single akset og simple drevsystemer med STO, opnå den udvide mulighed med alle øvrige sikkerheds funktioner. STO funktionen er den mest gængse og grundlæggende integrerede sikkerhedsflunktion. Den sørger for at motorens drejemoment engeri ikke mere kan virke og forhindrer en uønsket start.

Udover de sikkerhedsmæssige aspekter som maskinbyggeren opnår med sikkerhedsmoduler fra Delta Elektronik er gevinsten også forøget produktivitet, lavere system omkostninger, større fleksibilitet og ikke mindst den hurtigere og lette implementering i maskinens styresystem.

SOS Safe Operating Stop

 

 

  SOS Safe Operation Stop

SBC Safe Brake Control

 

 

  SBT Safe Brake Test 

 

SLI Safe Limited Increment

 

 

  SLI Safe Limited Increment

Motion Safety Concept Kollmorgen