MICROINNOVATION - KRAFTIG CODESYS PLC OG HMI

Microinnovations paneler er ikke kun HMI, men komplet maskinstyring
PLC, HMI og motion - alt i en enhed

Den integrerede PLC, som Micro-Innonvation anvender, er baseret på CoDeSys, der er en gratis softwareplatform, som følger standarden IEC/EN 61131-3. CoDeSys software integrerer PLC-logik, motion og HMI efter all-in-one princippet. Hermed opnår man en integreret programmeringsplatform, hvor tags og variable, der benyttes i PLC-delen også er tilgængelig i motion og MI-applikationen.
Man programmerer i det sprog, der foretrækkes. Således kan det færdige projekt være skrevet i et eller flere sprog. Funktionsblokke er tilgængelige til servofunktioner, tællere, timere o.l. Alle er programmeret i henhold til PLCopen standarden.

Micro Innovation Firmware, PLC-runtime software, HMI-, PLC-applikation og data ligger alt sammen på et Flash-kort. I tilfælde af at en HMI/PLC går ned, kan dette kort blot flyttes til en anden HMI/PLC-skærm og systemet er oppe at køre på ny. Opdateringer og ændringer kan efterfølgende sendes til maskinen blot ved at udskifte flash-kortet.

 

Med funktionen "Remote Client" - kan HMI/PLC'en fjernbetjenes og diagnosticeres via VPN over Ethernet. Hermed kan en maskinstyring på enkelt vis fejlsøges hjemme fra. Den integrerede WEB-server kan også sende en SMS eller Email, der rapporterer om fejl eller status.