STÆRKE FUNKTIONSBLOKKE
- STÆRKE SERVOFUNKTIONER GØR EN FORSKEL ...

Det vigtigste i de fleste avancerede servo-applikationer er synkrone master/slave bevægelser.
Kombinationen af Trio's egne kommandoer/funktioner med programmeringen i struktureret tekstform eller i henhold til PLC-Open, sikrer et overskueligt og effektivt program til servoapplikationer. Herved erstattes den traditionelle hovedaksel, speciel gear, knaster og aksler, af individuelle intelligente drev. Dette medfører en simplere og mere fleksibel maskinkonstruktion.
Mc 464-2

 

 

Fb1

CONNECT "Elektronisk gear"
- alt i en kommando

Connect funktionen er en simpel udførelse af elektronisk gearing mellem to eller flere akser.
Masteren kan være en kontrolleret akse, en ekstern encoder eller en virtuel akse.

Fb2

Elektronisk knastaksel og high speed positions-registrering

Hurtig og nøjagtig positions registrering er ofte en afgørende faktor for præcisionen. Frem for alt ønsker man en minimal og konstant tidsforsinkelse fra signalet trigget til positionen er registreret. Med REG_IN registreres positionen af en akse med en forsinkelse på 0,001ms. Dette er 10 til 100 gange bedre end ved de hurtigste PLC styringer.

Fb3

MOVELINK "Flyvende klip"
- alt i en kommando

MOVELINK funktionen kaldes med følgende data: Synkrondistance, masterdistance, accelerationsdistance samt hvilken akse, der skal synkroniseres til. MOVELINK er dermed en færdig funktion, der genererer: Synkroniseringer til klip, fylde-operation og roterende stans mv.

Fb4

CAMBOX "Elektronisk CAM-skive"
- alt i en kommando

CAMBOX er en videreudvikling af MOVELINK kommandoen. Den er dog tilføjet en tabel med dataværdier for den ønskede positionsprofil på slaveaksen.
Herved opnås samme funktion som med en mekanisk CAM skive, men langt mere fleksibel.