AMK_Hul_akset 518_PNG.png

Shaftless løsninger

til pakkelinjer og håndterings systemer

Medicoindustri

Kræver dynamisk arbejdende servoakser for at øge produktions kapacitet samt forbedre ensartetheden. Kontinuerlige produktions processer med styring af mange akser for af- og opvikling, roterende-, klippe, præge og stanse operationer, der alle er indbyrdes synkroniserede. High speed produkt registrering.

                   IP 67 og 65 servo motorer
                   High speed funktion for positions registrering < 1µS
                   Servo funktioner til flow-regulering & banestyring

Pakkelinier

Den sidste del af produktions processen er indpakningen. Flow pakke anlæg med flyvende etikettering, udstansning, klip og samkørsel af produkter med emballagen.

Fælles for dem alle er at der anvendes præcist synkroniserede servo akser med high speed registrering og avancerede bevægelses profiler

                   Små såvel som store, men kompakte servo motorer
                   Synkroniserings funktioner for stans/svejseværktøj
                   Servo funktioner for mærke registrering < 1µS


Håndteringsanlæg

Håndtering undervejs - Stabler styringer, XYZ-emne håndtering, elevatoranlæg, afskubber, Pick & Place operationer. Alle kræver i dag et højt output for optimal udnyttelse. Fællesnævneren er igen synkronisering / interpolerede akser, for at kunne udføre medfølge bevægelser - optimal bevægelses profil på mekanikken.

                    Distribueret intelligens til servo akserne
                    Servo funktioner for koordinat transformering i XYZ plan
                    Servo funktioner for flyvende Pick & Place operationer