Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af blank motor til hygiejnisk brug

AKHM: Rengøringsvenligt design

motoren fra Kollmorgen er hygiejnisk, effektiv og enkel

AKMH-motor serien imødekommer de stadige stigende krav til hygiejne fra Medico og fødevare industrien. Hele serien er i overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF -og EHEDG, hvilket i sin enkelthed går ud på at motoren skal være udformet således, at der ikke må være flader eller kanter, hvor der kan komme eller gro bakterievækst.

Spredning af bakterier er et problem

Asynkrone motorer er stadigvæk meget anvendt i medico, fødevare og pakke industrien, da de er billigere end synkron-servo motorer. Men grundet deres opbygning med kølefinner og blæser bliver deres evne til at være bakterie-spredere ofte undervurderet.

For det første er blæseren vanskelig at holde ren og hygiejnisk. For det andet er den kilden til at sprede bakterier. Afskærmning af motoren har masser af ulemper, svært at komme til motoren, større omkostninger og ekstra tid til montage.

Hygiejnisk designet motor fra Kollmorgen


•   Der går mere tid med rengøring af maskinen
•   Ikke muligt med et hygiejnisk design
•   Afskærmning giver dårligere performance af motor, varme problemer og svært
    at servicereVideo:
Hygiejniske motorer til perfekt rene miljøer.

Clean maskindesign

hygiejnisk, effektivt og enkelt med komponenter fra Kollmorgen

Motorer i "hygiejnisk design" fra Kollmorgen behøver ikke at have afskærmning og er modstandsdygtige over for de skrappe rengøringsmidler. De er udført i IP69K tæthedsklasse, hvilket betyder at de kan vaskes med højtryksrenser.

Virkningsgraden på motoren er bedre og derfor er det ikke nødvendigt med blæser. Dermed undgås spredning af bakterier.

AKDH-motoren i rustfri stål har en overfladestruktur, der gør at der ikke kan gro bakterier på den. Et-Kabel løsningen er en vigtig parameter når der ses på den samlede hygiejniske faktor i at holde hele maskinen ren.

Del af fødevaremaskine med en blank hygiejnisk motor med et-kabel-løsning


•   Højeffektivt med lave varmetab - dynamisk motor
•   Hurtigere montage, uden afskærmning
•   Pladsbesparende i maskinen, færre kabler samt kæder ol.
•   Ingen bakterievækst

Relaterede produkter

Motor i hygiejnisk design >