IAI elecylinder Top GrønBg.png

IAI’s ELECYLINDER type EC

egnet til mange applikationer i forskellige processer i alle brancher

Fordelen med IAI's ELECYLINDER EC-serie  er at det er let og hurtigt at indstille hastighed og acceleration. EC-serien er samtidig energibesparende og til sammenligning med luftcylinderen er der sparet megen energi.

Det er ligeledes let at vælge en egnet type til en given opgave. EC cylinderen er let at betjene og det kan enhver medarbejder uden særlig ekspertise. Der er få vedligeholdelsesdele og EC cylinderen repareres let i tilfælde af at det skulle være nødvendigt.

Indstillinger

Acceleration, speed og deceleration kan man justere individuelt. Start- og slutpunkter kan indstilles til en hvilken som helst værdi. EC cylinderen har en hurtig cyklustid og Slider-typen har indbygget guide.

Start og slutpunkter kan indstilles til enhver position.EC cylinderen kan let repareres i tilfælde af noget skulle ske og fejlfinding kan udføres ved hjælp af Teaching-Pendant. Hvis en enhed stopper vises årsagen og modforanstaltninger bliver vist. I næsten alle tilfælde skal man blot udskifte motor- inklusive controller-kredsløbs kortet, så er enheden klar igen.

Højt niveau kontrol af AVD

ELECYLINDER EC er designet så man hurtigt kan justere acceleration, hastighed og deceleration (AVD). Disse parametre kan justeres individuelt i procent. Luftcylinderen har f.eks. ikke disse muligheder, hvis man tænker sig at benytte en sådan.Cyklustiden kan reduceres

I modsætning til EC cylinderen kan luftcylindre ikke arbejde med høj hastighed, idet det er begrænset af den langsomme start- og stophastighed. EC cylinderen kan starte og stoppe fint med høj hastighed og det reducerer cyklustiden.

 

Finjustering

For at indstille EC cylinderens start eller slut-position, kan man indstille den ønskede værdi ved hjælp af de fremad, bagudgående step knapper, der er indstillet så lavt som 0,01 mm pr. step. Til sammenligning kræver luftcylindre justering af position for mekanisk stop, auto afbryder eller støddæmper samt kontrol og indstilling af hver komponents positionering. 

 

Løsningseksempler med ELECYLINDER EC-S6

Blanding af væsker

Blanding af fødeingredienser

Ovenstående figur viser en enhed til at bevæge en omrørearm op/ned for at blande kemiske midler i et bægerglas.

Til løsningen benyttes en ELECYLINDER® type EC-S6, hvormed man frit kan ændre omrøringsamplitude og –hastighed. Den benyttede cylinder er type EC-S6. En slider type, der netop er egnet til at flytte emner.

Figuren viser en enhed, der jævnt skal blande sauce dispenseret fra en dyse i en ingrediensbeholder.

Der er anvendt en ELECYLINDER® type EC-S6 til at bevæge dysen der tilsætter sauce i ingrediensen. Blandingen bliver jævn ved at dysen bevæges fra side til side. Det gør det muligt at blande saucen jævn og hurtigt.

Cylinder type EC-S6

IAI's cylinder type EC-S6 er velegnet til at bevæge forskellige emner.

  • Gentagelsesnøjagtighed: +/- 0,05 mm
  • Slaglængde: 50 – 400 mm
  • Maksimal hastighed: 225 til 800 mm/Sek. 
  • Maksimal skubbe-styrke: 56 – 370 N.
  • Maksimal belastning vandret: 15-40 kg.
  • Maksimal belastning lodret: 1 – 12,5 kg.

Løsningseksempler med EC-S6L og EC-GD4L

Døråbning til højspændingsområde

 

Inspektion af sikkerhedsføler til biler


En enhed til at åbne døren til en spændingsinspek-tionsenhed til elektroniske bildele til biler. Opgaven er løst med en ELECYLINDER® med følgende virkninger:

  • Åbning: højhastighedsdrift. Lukning: let justering for langsom hastighed.
  • Fire identiske enheder blev fremstillet. Den samme indstilling (værdier) blev kopieret fra den første til den anden og fremefter, hvilket tillader hurtig opstart.
  • Der bruges kun elektricitet. Ingen luftkilde eller rørledning er nødvendig.
  • Lysgardin gør, at betjeningen stopper øjeblikkeligt og sikrer sikkerhed.

En inspektionsenhed til at kontrollere bilens sikkerhedssensors normale tilstand, efter at en afskærmningsplade er lukket.

Anvendelsen af en ELECYLINDER® gør det muligt at justere A (acceleration), V (hastighed) og D (deceleration) individuelt, hvilket giver stabile operationer. ELECYLINDER® bruges som en stopper, når afskærmningspladen åbnes opad.

Løsningerne kan være til inspiration for tilsvarende opgaver i andre brancher.

Cylinder type EC-GD4L  

Lead 4 typen har en maksimal hastighed 0 – 200 mm/Sek. og dens vandrette acceleration er 0,3 – 4 G, den lodrette acceleration er 0,3 – 1,5 G.

Slaglængden er 30 – 50 mm og cylinderens gentagelsesnøjagtighed er +/- 0,05 mm.

IAI oversigt med EleCylinder og alle produkter

Du kan på meget kort tid danne dig et godt overblik med IAI Quick Guide.  

Klik her ...

Se flere grønne løsningseksempler