IAI Energibespar Top GrønBg.png

Energibesparende aktuatorer

Omkostningsreduktion gennem pneumatisk fri automatiseringsteknologi

Effektiv anvendelse af energi i aktuator-teknologi er et vigtigt mål for bæredygtig udvikling for mange fremstillingsvirksomheder. Det handler om deres fremtidige udvikling og foranstaltninger til effektivt at imødegå det voksende pres på omkostningerne.


Vi leverer energibesparende drivteknologi til bæredygtig udvikling!

Reducer energiforbruget bæredygtigt

Nøglen til at reducere produktionsomkostningerne ligger i at eliminere præstationstab i disse energi intensive samlede processer inden for fabriksautomatisering. Forskellige aktuatorer til lineære, roterende eller gribende bevægelser anvendes derfor i montage- og håndteringsteknologien.

Flere og flere virksomheder vælger komprimeret luftfri automatisering og erstatter deres pneumatiske cylindre med elektriske.

Energikrav til elektriske cylindre sammenlignet med pneumatiske cylindre

Når cyklusfrekvensen stiger, stiger energibehovet for en pneumatisk cylinder eksponentielt, mens energiforbruget til de energieffektive elektriske cylindre forbliver konstant. Forskellen i energiforbrug stiger med antallet af arbejdscyklusser pr. minut.

Hvis begge cylindre arbejder ved 10 cyklus pr. minut, bruger en RoboCylinder kun 1/3 af energien af en pneumatisk cylinder. Hvis begge cylindre arbejder ved 30 cyklus i minuttet, bliver denne forskel endnu tydeligere: RoboCylinder fra IAI kræver kun 1/10 af en pneumatisk cylinder!

Jo flere elektriske cylindre man bruger i sin virksomhed, jo højere er besparelserne og dermed investeringsafkastet.

Potentielle energibesparelser på op til 90 procent

 

Virksomheder bruger ofte pneumatiske aktuatorer på grund af de lavere investeringsomkostninger. Generering og distribution af den nødvendige trykluft ledsages imidlertid af meget høje tab, som kan forbedres ved intensive optimeringsforanstaltninger - Men de teknologiske grænser når man hurtigt.

I disse tilfælde er et såkaldt substitutionsscenarie egnet: I dette scenario erstattes de pneumatiske positioneringssystemer med elektromekaniske.

Forskellige videnskabelige undersøgelser har allerede leveret følgende bevis: En sådan erstatning foretrækkes klart frem for optimering af trykluftsystemer med hensyn til de økonomiske og økologiske besparelser i energiforbruget. I nogle tilfælde er der vist et besparelsespotentiale på op til 90 %.
FN's Agenda 2030 trådte i kraft den 1. januar 2016 i en periode på 15 år. Denne dagsorden består af 17 ambitiøse verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals - SDGs). To af disse verdensmål nr. 9 og nr. 12 er af særlig relevant for fremstillingsvirksomheder:

   

Mål 9: 

Byg elastisk infrastruktur, fremme bred og bæredygtig industrialisering og støtte innovation.

Den teknologiske udvikling er også nøglen til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer, eksempelvis ved at skabe nye arbejds-pladser og fremme energieffektivitet. Fremme bære-dygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation er alle vigtige måder til at fremskynde bæredygtig udvikling.

   

Mål 12:

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsmetoder.

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Ansvarligt forbrug og produktion er et af ​​17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Omkostningsbesparelser i produktionen


Reduktion af el-omkostningerne

Besparelsespotentialet i energiforbrug afhænger af driftsfrekvensen. Jo højere driftsfrekvens, jo større energibesparelser for elektriske cylindre sammenlignet med pneumatiske cylindre.

For eksempel, baseret på tests udført af IAI, er energiforbruget af en EleCylinder under de følgende betingelser kun 1/6 af forbruget af en pneumatisk cylinder.

Driftsbetingelser:

  • EleCylinder: EC-R7
  • Luftcylinder: Ø32
  • Slaglængde: 300 mm
  • Hastighed: 280 mm / s
  • Acceleration: 0,3G
  • Belastning: 30 kg
  • Driftscyklus: 30s pr. frem- og tilbagegående bevægelse
  • Driftsdage pr. År: 240 dage

Forbedrer produktiviteten og reducerer arbejdsomkostningerne

Luftcylindre kan ikke fungere med høj hastighed på grund af stød ved slagender, som opstår når overskydende hastighed påføres. EleCylinder tillader individuel justering af AVD med procentindgang for jævn start / stop ved høj hastighed. Dette muliggør en reduceret cyklustid.


EleCylinderen


Fordelen med IAI's ELECYLINDER EC-serie  er at det er let og hurtigt at indstille hastighed og acceleration. EC-serien er samtidig energibesparende og til sammenligning med luftcylinderen er der sparet megen energi.

Det er ligeledes let at vælge en egnet type til en given opgave. EC cylinderen er let at betjene og det kan enhver medarbejder uden særlig ekspertise. Der er få vedligeholdelsesdele og EC cylinderen repareres let i tilfælde af at det skulle være nødvendigt.

Acceleration, speed og deceleration kan man justere individuelt. Start- og slutpunkter kan indstilles til en hvilken som helst værdi. EleCylinderen har en hurtig cyklustid og Slider-typen har indbygget guide.

EleCylinderen kan let repareres i tilfælde af noget skulle ske og fejlfinding kan udføres ved hjælp af Teaching-Pendant.

Hvis en enhed stopper vises årsagen og modforanstaltninger bliver vist. I næsten alle tilfælde skal man blot udskifte motor- inklusive controller-kredsløbs kortet, så er enheden klar igen.

EleCylinderen er designet så man hurtigt kan justere acceleration, hastighed og deceleration. Disse parametre kan justeres individuelt i procent. Luftcylinderen har f.eks. ikke disse muligheder, hvis man tænker sig at benytte en sådan.


Lang levetid


I stedet for en slagmekanisme indeholder EleCylinderen en kugleskrue og kuglecirkulerende type indbygget lineær styring for at opnå en lang levetid.

Baseret på beregning ved hjælp af nedenstående betingelser er EleCylinderens levetid fem gange længere end luftcylindere.

EleCylinderens driftsbetingelser:

•  Driftsdage pr. år:  240 dage
•  Driftstimer:  16 timer pr. dag
•  Slaglængde: 300 mm
•  Belastning vandret: 12 kg
•  Driftscyklus: 8 Sek. pr. frem- og tilbage bevægelse

Luftcylinder (rod type) ø32
•  Levetid: 3 år
•  Service: 5 x 106 gange
•  Levetid faktor: pakning / forsigling nedbrydning

EleCylinder (rod type) EC-R7
•  Levetid: 15 år
•  Sevice: ca. 16.000 km
•  Levetid faktor: slutning på lejets levetid
•  Nemærk: Max. hastighed 155 mm/Sek
•  Acceleration/deceleration: 0,5 G

Grundlæggende funktioner i RoboCylinder

Udstyrskonfiguration og justering bliver meget let med en RoboCylinder

Med en Robocylinder

Kun 1 kabel er nødvendigt for at betjene en RoboCylinder.
Stoppositionen indstilles let med positionsredigeringsskærmen.


Med en luftcylinder

Flere komponenter kræves til konfiguration af en luftcylinder. Dette inkluderer elektriske ledninger til hastighedsregulatorregulatorer, auto-switch-regulatorer, støddæmperregulatorer, lufttrykregulatorer, magnetventiler og auto-switches.Få et hurtigt overblik af alle IAI's produkter. Se IAI Quick Guide.   Klik her ...