AKMH Motor on Machine cropped.jpg

Kollmorgen's IP69K universal drive løsning

til fødevare maskiner og medico anlæg

 

AKMH-motor serien imødekommer de stadige stigende krav til hygiejne i Medico og fødevare industrien. Hele serien er i overensstemmelse med EU direktivet 2006/42/EF - EHEDG, hvilket i sin enkelthed går ud på at motoren skal være udformet således, at der ikke må være flader eller kanter, hvor der kan komme eller gro bakterievækst.

Spredning af bakterier er et problem

Asynkrone motorer er stadigvæk meget anvendte i medico, fødevare og pakke industrien, da de er billigere end synkron-servo motorer. Men grundet deres opbygning, med kølefinner og blæser, bliver deres evne til at sprede bakterier ofte undervurderet. For det første er blæseren vanskelig at holde ren og hygiejnisk. For det andet er den kilden til at sprede bakterier. 

Afskærmning af motoren har masser af ulemper: Svært at komme til motoren, større omkostninger og ekstra tid til montage.

  • Der går mere tid med rengøring af maskinen
  • Ikke muligt med et hygiejnisk design
  • Afskærmning giver dårligere performance af motor, varme problemer og svært at servicere

"CLEAN MACHINE DESIGN" - Hygiejnisk, effektivt og simpelt ...

Motor i "hygiejnisk design" fra Kollmorgen behøver ikke at have afskærmning og er modstandsdygtig overfor de skrappe rengøringmidler. 

Motorerne er udført i IP69K tæthedeklasse, hvilket betyder at de kan vaskes med højtrykrenser.

Virknings graden på motoren er bedre og derfor er det ikke nødvendigt med blæser. Dermed undgås spredning af bakterier.

AKDH-motoren i rustfri stål har en overflade struktur, der gør at der ikke kan gro bakterier på den.

Ét-kabel løsningen er en vigtig parameter når der ses på den samlede hygiejniske faktor i at holde hele maskinen ren.

  • Højeffektivt med lave varmetab - dynamisk motor
  • Hurtigere montage, uden afskærmning
  • Pladsbesparende i maskinen, færre kabler samt kæder ol.
  • Ingen bakterievækst

 

AKMH-motoren har følgende features der sikrer stabil drift ...