EXLAR foto Screen.jpg

Tritex fra Exlar

servo aktuatorer med hydraulikkens kraft

EXLAR's Tritex model er en videreudvikling af GSX-serien, som er en servo-aktuator, der kombinerer servosystemets dynamik med hydraulikkens kraft. 

Med Tritex-serien har Exlar nu også integreret styring i servo-aktuatoren


Tritex
-serien findes i tre modeller TLM 20 - 30 og 40. Med en slaglængde på op til 400 mm og en kraft op til 15.000 N.

Serien anvender samme planetspindel princip som de øvrige Exlar aktuatorer. Hermed opnår man lang driftstid uden vedligeholdelse også ved dynamisk drift.

Punkt-til-punkt positionering

Tritex-serien kan programmeres til at udføre relative eller absolutte positioneringer.
Aktuatoren kan indeholde op til 64 forskellige positions værdier med angivelse af hastighed og acceleration. Disse kan aktiveres via digitale I/O.

Kør til momentet opnås

Tritex-serien har mulighed for, at køre med en kontrolleret hastighed indtil et moment-set-punkt opnås. Dette er anvendeligt i applikationer, hvor der ønskes en præcis presse styring eller fastholdelse af et emne.

Position eller kraft proportionalt med et analog input

Tritex-serien har en særlig funktion til at positionere sig i forhold til et analogt signal 0 - 10 V, som er proportionalt med positionen. Hermed kan Tritex aktuatoren direkte erstatte hydrauliske og pneumatiske løsninger, som får et analogt set-punkt. Det analoge signal 0-10 V kan også være direkte proportionalt med kraften, som aktuatoren skal yde i en given opgave.

Tritex software

Servo aktuatoren konfigureres via et simpelt brugerinterface. Man skal ikke først lære at bruge et programmeringssprog. Dette medvirker til, at systemet kan sættes i drift hurtigt og enkelt. Via servo aktuatorens selvstændige positions-sekvenser kan der udføres testkørsler før PLC-programmet er færdigt.Specifikationer for Tritex

Under de enkelte faner finder du:

 

Katalog: 
Link til PDF kataloger eller leadflets på produktet. 

Video: 
Video af forskellige applikationer til inspiration og information.

 

Læs mere:


Lineære aktuatorer (Dk) - Alternativ til hydraulisk - Klik her ...

Tritex II katalog - Klik her ...

Produkt katalog (Eng) - Klik her ...

Se vido:

Exlar Tritex akutator - Klip her ...

Exlar Tritex is an Electromechanical Actuator that features a built in servo drive. It is terrific for hydraulic and pneumatic actuator retrofit projects.