IAI_XYZ- RCP6_TOP_1920px.png

IK-P6 Kombinations system fra IAI

X/Y akse, Y/Z akse eller X/Y/Z akse system

Kartesisk RCP6 RoboCylinder System

2-/3-akse kombinationer med høj opløsning, uden batteri og absolut enkoder. Kartesiske RoboCylindre har aldrig været mere overkommelige.

IAI har som standard designet RoboCylinder IK serien med absolut enkoder og uden behov for batteri. Dette hjælper med til at reducere antal trin i både design og montage. Serien er desuden designet til at kunne udføre endnu højere hastigheder sammenlignet med konventionelle modeller.

Kartesisk system

Et kartesisk koordinatsystem er en type af koordinatsystem, som har et retvinklet koordinatsystem. Dermed forstås at alle punkter i koordinatsystemet opfattes som en skæring mellem linjer der er parralle med akserne. Herved opstår der en ret vinkel mellem disse linjer, som det ses på billedet herunder. Det har navn efter René Descartes.

Det retvinklede koordinatsystem er det mest udbredte i praktiske sammenhænge, da det er det lettest tilgængelige og mest intuitivt forståelige. Afhængig af sammenhængen bruges det enten i to, tre eller flere dimensioner. Og altså her i et motion system.
Koordinatsystemet:

Princippet i et kartesisk (Cartesian) koordinat-system vist i koordinatsystemet ved fire forskel-lige punkter med deres tilhørende koordinatsæt.

Diverse kombinationer

De mulige kombinationer er i høj grad blevet udvidet sammenlignet med konventionelle modeller og det medfører, at man får en ideel mulighed for at vælge lige nøjagtig den type som der er behov for, idet der findes 396 optioner.

Der er endda 7.056 optioner, hvis man tager valgmulighederne for kabelbaner med. Herudover er der tilføjet nye konfigurations typer med RCP6’s brede slider WSA-typer.

2-akse kombination: X-/Y-akse

Kombinationer:

SA8 + SA7
SA7 + SA6
SA6 + SA4
WSA16 + SA8
WSA14 + SA7

Type SA er smalle slider og type WSA er bred slider.

Basis konfigurations type, hvor Y-aksens basis er fastgjort X-akse slider. Den betjenes af fastgørelses udstyr eller en Z-akse på Y-aksens slider.2-akse kombination: Y-/Z-akse

Kombinationer:

SA8 + SA7
SA7 + SA6
SA6 + SA4

Type SA er smalle slider.

På disse typer er Z-aksens basis (lodret) fastgjort på Y-aksens slider med Y-aksen sidemonteret. Z-akse slider bevæger sig lodret, med mulighed for montering af jigs eller chucks til transport, hæve eller sænke arbejds emnet.


3-akse kombination: X-/Y-/Z-akse

Kombinationer:

SA8 + SA7 + SA6
SA7 + SA6 + SA4
WSA16 + SA8 + SA7
WSA14 + SA7 + SA6

Type SA er smalle slider og type WSA er bred slider.

På disse typer er Z-aksens er overflade basis er fastgjort Y-aksens slider på XYB type (Y-akse basis er fastgjort X-aksens slider).

Standard typer: 

Høj opløsning, batterifri med absolut enkoder

Alle akse-konfigurationer er udført med høj opløsning, ingen batteri og med absolut enkoder.

Så derfor er der ingen batteri vedligeholdelse og Homing operationer er ikke et krav ved start-stop eller efter et nødstop eller fejlfunktion.

Dette formindsker operationstiden betydeligt og det resulterer i reducerede produktions omkostninger.

Fordele ved brug af absolut enkoder:

  • Med en absolut enkoder kræves ikke Home retur
  • Home sensor er der ikke behov for
  • Man skal ikke fjerne arbejds emner efter et nødstop
  • Den besværlige fremstilling af home-return programmer er ikke nødvendig også selv om der opstår et stop inde i en kompleks maskine

Fordele uden batteri:

  • Man sparer vedligeholdelse af batteri
  • Pladsbesparelser, som kan bruges til andre formål

Højere hastigheder

IK-P6 serien er kompatibel med PowerCon controller, som er designet med en driver der har et høj-output. Den maksimale hastighed er blevet øget ved at benytte PowerCon controlleren. Dette kan reducere cyklustiden mærkbart og dermed hjælpe til at forbedre produktiviteten.

 

 

Rødt felt:
Nyt produkt IK2-P6XBB11MMS (X-akse: RCP6-SA8R, Y-akse: RP2-SA7R)

Gråt flet:
Konventionelt produkt: IK2-PXBB11MMS (X-akse: RCP2-SS8R, Y-akse: RCP2-SA7R)

Se video'en og yderligere information under nedenstående fane: Video 

Specifikationer for XYZ - Kartesisk system med RCP6

Under de enkelte faner finder du:

 

Katalog: 
Link til PDF kataloger eller leadflets på produktet.

Relaterede produkter: 
Her finder ud: Link til produkter der kan der har synergi eller kan benyttes sammen med sidens produkt. Eks. Motor, gear, førings systemer og styring. 

 

Læs om:

 

XYZ - Kartesisk system med RCP6 - Klik her ...

Læs om:

IAI applikationer - Klik her ...

Se videoen:

IAI CT4 High-speed kartesisk robot - Klik her ...

1. High Speed & High Acceleration/Deceleration Shorten the cycle time of your equipment by operating at the maximum speed of 2500 mm/s and maximum acceleration of 3.2 G. The standard cycle time is 32% less than a conventional Cartesian robot.

(Note) The standard cycle time represents the time required for going back and forth along the path shown to the right, consisting of a vertical movement of 25 mm and horizontal movement of 200 mm.

2. High Rigidity, Low Vibration The newly developed dedicated cast aluminum frame ensures high rigidity. Also, the improved shape and vibration damping performance of the fastening brackets for XY-axes reduced the vibration at the tip of the Z-axis, while the vibration control function of the XSEL controller achieved substantial reduction of vibration during high-speed operation.

3. Efficient Operation Range A wide operation range of 400 mm (X-axis) x 300 mm (Y-axis) is ensured. Square operation ranges have no wasteful space and are more efficient compared to those of multi-jointed robots and parallel-link robots that can only operate in circles due to their structure.

4. Straight Moving Performance The high-speed Cartesian robot combines single-axis robots each performing linear motion, in order to demonstrate excellent straight moving performance.