6521_12.10_AMK Kombi 1.jpg

At folde en pålægspakke

med 12 servoakser, der koordineres og synkroniseres

Delta Elektronik A/S, har udviklet og leveret en fuldautomatisk løsning for foldning og pakning af plastpakker med pålæg.

Maskinen har 12 synkroniserede servo akser og ca. 16 motion relaterede I/O, som alt sammen er styret og synkroniseret af en TRIO motion controller.  


                                             

Kravet til denne maskine var ikke kun at øge produktionens kapacitet, men i højere grad at kunne forbedre ensartetheden i, hvordan pakkerne bliver foldet. Efterfølgende at dispensere en etiket på det rette sted på pakken mens den kører forbi etiket dispenseren.

Delta løste opgaven med et komplet Servo system incl. programmering af hele maskinen.

Trio Motion Controller MC464 styrer 12 synkrone Servo akser fra Panasonic over EtherCAT samt kommunikation til 10” PLC/HMI med et intuitivt bruger interface.

Med MC464 Trio Motion Controllerens stærke funktion ”MoveLink” bliver etiketten dispenseret og accelereret op til synkron hastighed med fremføringen af pakken. Herved sikres at etiketten sidder det rigtige sted uden af folde.

Med kommandoen ” RegPos ” kompenseres der for evt. variationer mellem de enkelte etiketter således, at der konstant korrigeres for evt. variationer i etiket banen.

En styrings løsning som i en controller håndterer logikken og den komplette motion funktion.

Styringen kan re-konfigureres eller opdateres via et SD flashkort uden anvendelse af en PC. Alle system- og maskinparametre er indeholdt i controlleren.

Hvis en udskiftning af et servodrev skulle blive nødvendigt kan et nyt drev direkte erstatte et defekt og få overført alle relevante parametre via Ethernet bussen.

Hele styringen kan tilgås online via en VPN forblindelse.

  • 12 x 400 W servodrev
  • STO input
  • EtherCAT bus interface