Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med skærmbillede udsnit

Motion Perfect 5

Trio's software til design, udvikling, test, implementering og sikring

Programmet forbedrer din programmeringsoplevelse for Motion Coordinator og den nye DX4 servodrev serie. Udover udvikling af applikationsprogrammer, så kan du benytte Motion Perfect til: Drev konfiguration, monitorering af status for projektet, håndtering af PLCopen-funktioner til 'Motion-bevægelser' og PLC rutiner.

Motion Perfect 5 er blevet controllerens projektleder

Bygget på Trios Motion-iX-kerneteknologi, giver det dig en redesignet letforståelig grænseflade til hurtig applikations-udvikling, controller- og drevkonfiguration og overvågning af funktioner.

Motion Perfect 5 software opfylder standard IEC 61131, giver adgang til PLCopen og robotløsninger: TrioRPS. Avanceret visualisering inklusive et 3D-oscilloskop og IP-beskyttelse af dine projekter opgraderes også i denne version.

Motion Perfect 5 programmet indeholder:

🔸   Projekstyring og off-line simulering af bevægelser og program
🔸   Konfigurering og initialisering af digitalt servodrev
🔸   Program Compiler og Debugger: Grafisk Oscilloskop til analyse
🔸   Online hjælpefunktion til kommandoer og servofunktioner
🔸   Online overvågning af servo parametre
🔸   Status af digitale og analoge I/O
🔸   Integreret CAM generator

Konfiguration af servoakser


Dette er en integreret funktion i Motion Perfect 5. Hermed bliver hele styringen gennemsigtig og alle drevparametre er tilgængelige fra TRIO controlleren.

•  Adgang til drevparametre fra TRIO controllerens software
•  Hurtig system opsætning
•  Automatisk drev opsætning ved controller power-up
•  Automatisk konfiguration af servodrev

Skærmbilleder med konfiguration af servoakser


•  Højniveau struktureret programmering

•  Omfattende mulighed for kommentarer i programmet
•  64 bit flydende komma - 48 bit heltal-præcision
•  Globale og lokale variable
•  Debugging med break-point eller single step funktion
•  Online hjælpefunktion

Skærmbillede med ladder diagram

Motion Perfect 5 værktøjerMotion Perfect 5 har flere værktøjer, som du kan bruge til at overvåge og interagere controlleren. Nogle værktøjer er indbygget i Motion Perfect 5, andre implementeres som support applikationer.

Trio har udviklet et sæt kraftfulde softwareværktøjer, som du kan bruge sammen med enhver Motion Coordinator. Disse værktøjer giver dig alle de funktioner, der er nødvendige for opsætning, programmering, CAM-profilgenerering, robotstyring og CAD-stikonvertering for at sikre dig en minimal udviklingstid. Nogle af disse værktøjer er integreret i den seneste udgave af Motion Perfect 5. Alle Trio's programmerings- og hjælpeprogrammer er GRATIS for dig uden supportafgifter eller licensafgifter.

Motion Perfect 5 er konceptet med ét projekt


Projektet hjælper applikationsdesignet og udviklingsprocessen ved at levere en diskbaseret kopi af de mange controller-programmer, parametre og data, der kræves til en enkelt motion applikation.

Når brugeren har defineret et projekt, fungerer Motion Perfect 5 bag kulisserne automatisk og opretholder sammenhængen mellem programmerne på controlleren og filerne på PC'en.

Når du opretter eller redigerer programmer på controlleren, duplikeres de automatisk på PC'en, hvilket betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om at indlæse eller gemme programmer.

Du kan være sikker på, at næste gang du opretter forbindelse til en controller har du de korrekte oplysninger på din PC. Motion Perfect 5 opbevarer flere sikkerhedskopier af projektet i en undermappe, hvorved programmøren kan vende tilbage til enhver tidligere version.

Projektleder

Motion Coordinators multitasking-kapacitet betyder, at der ofte vil være et antal forskellige programfiler tilknyttet en applikation.

For at holde styr på disse flere filer og deres tilknyttede data er projektlederen en vigtig komponent i Motion Perfect 5-miljøet.

• Indlæs og gem flere programmer som ét projekt
• Samtidig lagring af program til PC'en og Motion Koordinator
• Check indholdet af drev matcher projektfil på disken
• Indlæs, gem kontrolvariabler og tabelhukommelse på disken
• Generér automatisk konfigurationsfiler til controllerens opstart
• Inkluder Motion-ix-, HMI-, IEC 61131-3-programmer i samme projekt
• Regneark-interface til overvågning og indstilling af akseparametre
• Opdater automatisk parametre i realtid
• Støtte til alle aksetyper (inklusive virtuelle akser)
• Ændringer kan foretages, mens programmer kører
• Forbedret brugerkonfigureret aksedisplay

Axis Jog Screen

• Jog akser frem / tilbage med et klik
• Brugerdefinerede /virtuelle akser 
• Indstil hardware-jog-input, hver akse
• Brugerdefineret jog-speed, hver akse

Digital I/O-status

• Vis status for I/O-kanaler
• Konfigurer automatisk, understøt I/O
• Indstil output med et museklik
• I/O'er kan gemmes i Project

Motion-iX Program Editor• Rediger samtidig controller-program
   og kopi på disk 
• Windows style editor med Klip,
   Kopiér, indsæt
• Bruger-udklipsholder, så information
   kan indsættes mellem programmer
• Rediger flere programmer samtidigt
• Find & erstat
• Spring direkte til et linjenummer og
   program mærke
• Se programmer, mens de kører
• Bogmærk linjer for nem adgang
• Rediger offline m. MC400 simulator

IEC 61131-3 Program Editor

• Offline-editor, oprettelse af
   programmer m Motion Coordinator
• Metoder til funktionsblok, strukture-
   ret tekst, ladder og sekventiel
   funktionsdiagram
• Rediger flere programmer samtidig
• Find & erstat
• Få vist fejlretningsoplysninger, mens
   du kører
• Biblioteker til Motion Coordinator-
   specifikke funktioner
• Kør IEC- og Motion-ix-programmer,
   samtidig
• Programmer i flere forskellige sprog

Generere CAM-tabellerDu kan definere og genere CAM-tabeller ved hjælp af denne interaktive grafiske CAM designer, CamGen. Almindeligt anvendte CAM-former er indbygget i CAM-bibliotekssoftwaren. De krævede dimensioner og forskydninger kan indtastes og den resulterende CAM-form vises straks som grafer over position, hastighed og acceleration. Data kan sendes som en CAM-tabelformel eller FLEXLINK-parametre.

Alternativt kan du bygge CAM-former ved hjælp af den interaktive 'Piecewise Curve'-funktion. Indtast dine XY-punkter, og se de resulterende kampformer. Point kan justeres ved at du trækker punkter på grafen, hvilket giver en virkelig interaktiv oplevelse og sparer tid sammenlignet med brug af prøve- og fejlteknikker. De resulterende CAM-tabeller er klar til at kopieres og indsættes i dine programmer og bruges sammen med CAM- og CAMBOX-funktioner.

Du får det nemt med specifikation af bevægelsesprofiler, der ofte bruges i maskiner. Filer udsendes som Motion-ix-programmer eller TABLE-punkter og du får en grafisk visning af bevægelsesposition, hastighed og accelerationskurver.

Du kan stykvis bygge kurver med lige, polynomiale og spline* sektioner, som matematisk er et særligt sæt af kurver til interpolation af en given funktion. Desuden genereres udsagn om CAM eller CAMBOX-eksempler. CAM-former kan håndteres i flere sektorer og sæt af punkter kan importeres fra Excel.

* En spline er en type stykkevis polynomfunktion. I matematik bruges splines ofte i en type interpolation kendt som spline-interpolation. Spline kurver bruges også i computergrafik og computerstøttet design (CAD) for at tilnærme komplekse former.


 

3D-visualiseringsværktøj


3D-visualiseringsværktøjet, der er tilgængeligt i Motion Perfect 5, muliggør simulering af Machine Motion ved hjælp af en ekstern genereret 3D-model, der kan synkroniseres med bevægelsesprogrammet. Dette værktøj kan simulere realistiske bevægelsessekvenser på din PC i realtid. På denne måde kan bevægelsessekvenser testes og optimeres sikkert.

Den eksporterede 3D-model kan placeres i 3D-miljøet i Motion Perfect 5 og de panser, zoomer og roteres, mens robotprogrammet kører. Hvert joint og link kan hjælpe med at finde sin position i 3D-rummet.

Fordele
Du kan importere åbne 3D-modeller i OBJ-format og kørte led kan være roterende eller liniære. Tildeling af dele af modeller til akser er også muligt oprettelse af fælles hierarki. Bevægelsesområdet kan du konfigurere samt akserne kan kalibreres. Modellen bevæger sig i henhold til programmet for bevægelse.

Nøglefølsomme hjælpefiler

Motion Perfect 5 leveres med komplette hjælpefiler til Motion-iX og IEC-programmeringsbibliotekerne. Ved hjælp af søgefunktionen eller ved at springe til et hjælpemne via den kontekstafhængige hjælp i redaktøren har program-meringsadgang til alle oplysninger fra Trios tekniske programmeringsmanualer. Hjælpefilerne er også rige på programmeringseksempler til mange motion applikationer.

MC400 Simulator

MC400 Simulator er en Microsoft Windows ™ -baseret applikation til PC'en, designet til at blive brugt sammen med Trio Motion Technology's Motion Perfect 5-udviklingssoftware.

Det giver dig en softwaresimulering af Trio Motion Technology's MC6-serie af multi-tasking Motion Coordinators uden behov for at købe hardware.

Uniplay HMI Editor

Editoren giver støtte til programmering af Trio's Uniplay HMI-system. Det er en grafisk redaktør: Hvad du ser, er hvad du får. HMI-programmet er en del af Motion Perfect-projektet og der er ikke behov for eksterne eksterne HMI-programme-ringsværktøjer. Editoren understøtter 7" (18 cm) og 10" (25 cm) skærme samt du kan tildele skærmen ønskede touch-funktioner.

Projektkryptering

Beskyt din software inde i controlleren, så du kan opretholde enhver intern 'ejendomsret' og forblive foran dine konkurrenter. Project Encryptor er et hjælpeprogram, der gør det muligt at få licensret til en programmørs ejendom til individuelle Motion Coordinators. Et projekt udvikler du normalt ved hjælp af Motion Perfect og kryptere det derefter.

Når det er krypteret, er programmet sikkert at distribuere og kan kun indlæses til en controller med en korrekt nøgle, som er unik for både controllerens serienummer og kildeprojekt.

Fordele

Du får tildelt en licensret til din ejendom og der er dermed også større sikkerhed ved eksport af maskiner. Softwaren giver diagnostisk adgang til formål som vedligeholdelse og opgradering af program i marken, samtidig med IP-beskyttelse.

TrioBasic software

Hurtigt BASIC-sprog til nem stand-alone maskinprogrammeringFuldt integreret med Trio's Motion Perfect software til udvikling af applikationer med omfattende funktioner til styring af dine bevægelser til flere akser.

Trio har udviklet et sæt kraftfulde softwareværktøjer til brug sammen med enhver Motion Coordinator. Disse værktøjer giver dig alle de funktioner, der er nødvendige for opsætning, programmering, camprofilgenerering, robotstyring, CAD-path-konvertering for at sikre en minimal udviklingstid, lineær, cirkulær og sfærisk interpolation samt CAM-profiler og software gearkasser.

Motion Perfect 5 • TrioBasic • IEC/EN 61131-3

En PC, der kører operativsystemet Microsoft Windows, bruges til at udvikle og teste applikationsprogrammer, der koordinerer alle dine krævede bevægelses- og maskinfunktioner ved hjælp af Trio's Motion Perfect.

Motion Perfect leverer dig alle de redigerings- og fejlfunktioner, der er nødvendige for at du kan skrive applikationer skrevet i TrioBASIC software. Den færdige applikation kræver ikke PC for at køre.

En af de mange styrker ved TrioBASIC er, at programmer skrevet til en Entry Level Motion Coordinator kan køres med kun minimal ændring af Motion Coordinator med den højeste ydeevne.

Denne bærbarhed udvides også til brugere, der kræver opgraderinger til ældre Motion Coordinators, hvor kernefunktionerne i et program skrevet i TrioBASIC for over et årti siden kører stadig på den nyeste hardware-platform. Alle standard programkonstruktioner leveres; variabler, sløjfer, input/output, matematik og betingelser.

Der findes udvidelser til denne grundlæggende instruktions sæt for at tillade en lang række faciliteter til styring af bevægelser.

Dette gælder bevægelser med én akse, synkroniserede bevægelser med flere akser og usynkroniserede bevægelser med flere akser såvel som styring af de digitale I/O.

Alle Trio-controllere har TrioBASIC software. Flere programmer kan du konstruere og køre samtidig for at programmere komplekse applikationer meget lettere.

Programeksempel med TrioBasic

Et eksempel på TrioBasic er MOVELINK, som kan bruges til synkronisering af transportbånd, flyvende sags, trådjagt og tapning og spolevikling.

I dette eksempel skærer en flyvende forskydning et langt papirark i kort hver 150 mm, mens det bevæger sig med materialets hastighed. Klipperen er i stand til at stige op til 1,2 meter, hvoraf 1m bruges i dette eksempel. Papirafstanden måles med en indkoder, idet enhedens konverteringsfaktor er indstillet til at give enheder på meter på begge akser. Bemærk, at akse 7 er forbindelsesaksen (hovedaksen). Programmet til dette eksempel er:

Relaterede produkter

Motion funktioner >