Trio software top

MotionPerfect 3

Trio's programmerings software

MotionPerfect 3 er blevet controllerens Project Manager

Udover udvikling af applikations-programmer, så anvendes Motion Perfect også til: Drev konfigurering, monitorering af status for projektet, håndtering af PLCOpen-funktioner til ”Motion-bevægelser” og PLC rutiner.


TrioBasic programmerne skrives i Trio’s eget gratis udviklings miljø, MotionPerfect. Dette program assisterer programmøren således, at udviklings processen foregår i ét samlet program. MotionPerfect er ligeledes et kraftfuldt værktøj i forbindelse med  indkøring af maskinen samt optimering af servo akserne.

MotionPerfect 3 programmet inkluderer:

 • Project Manager og off-line simulering af bevægelser og program
 • Konfigurering og initialisering af digitale servodrev
 • Program Compiler og Debugger: Grafisk Oscilloskop for analyse
 • Online hjælpefunktion til kommandoer og servo funktioner
 • Online monitorering af servo parametre
 • Status af digitale og analoge I/O
 • Integreret CAM generator

Konfiguration af servoakser

Dette er en integreret funktion i MotionPerfect 3. Hermed bliver hele styringen transparent og alle drevparametre er tilgængelige fra TRIO controlleren.

 • Adgang til alle drev parametre fra TRIO controllerens software
 • Hurtig system set-up
 • Automatisk drev opsætning ved controller power-up
 • Automatisk konfiguration af servodrev

Standarden IEC/EN 61131-3

I MotionPerfect kan der programmeres i flere forskellige sprog i henhold til standarden IEC/EN 61131-3.

Alle TrioBASIC, funktioner og kommandoer er tilgængelige som funktions-blokke i henhold til PLCOpen. Således kan programmøren let gå til TrioBasic og enhver ny programmør vil have let ved at tilegne sig sproget.

 

 • Højniveau struktureret programmering
 • Omfattende mulighed for kommentarer i programmet
 • 64 bit Floating point - 48 bit integer-præcision
 • Globale og lokale variable
 • Debugging funktion med break-point eller single step funktion
 • Online hjælpe funktion
Specifikationer for Programmering software

Under de enkelte faner finder du:

 

Relaterede produkter: 
Her finder ud: Link til produkter der kan der har synergi eller kan benyttes sammen med xxxx eks. Motor, gear, føringssystemer og styring. 

Video: 
Video af forskellige applikationer til inspiration og information.

Læs om:


Kollmorgen IP69K hyjgiejniske motorer - Klik her ...

AMK Servo mototorer og aktuatorer - Klik her ...

AMK Vandkølet teknologi (motorer) - Klik her ...


LInMot aktuiator serier - Klik her ...

Elmore føringmoduler - Klik her ...

IAI mini aktuator serier mv. - Klik her ...

Se video:

 

Learning Uniplay quicktiop. Introduction.mp4 - Klik her ...

Learning MC464 and panasonic REX Setup - Klik her ...

Learning simple integrated user interfaces - Klik her ...