Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede af skaft-løs og en spindel motor

Shaftless løsninger

til pakkelinjer og håndterings systemer

AMK's SKT motorserie er hulakset servo motorer med gennemgående hulaksel. Herved kan en spindelmøtrik spændes direkte på motorens roterende flange. Således opnår man en yderst simpel og kompakt servo aktuator for lineær drift. Da SKT motoren er en standard servo motor med ekstrem høj ydeevne, får man alle servo systemets fordele: Mere fleksibilitet, reduceret energiforbrug samt et vedligeholdelsesfrit system. SKT motorsystemet findes til alle typer af maskiner.

SKT motorserien er udviklet til at erstatte hydraulikcylinderen og opnå mindre vedligeholdelse, øget fleksibilitet samt et væsentligt mindre energiforbrug.


Foto af skaftløs motor og tegning af delene           

Medicoindustri

Kræver dynamisk arbejdende servoakser for at øge produktions kapacitet samt forbedre ensartetheden. Kontinuerlige produktions processer med styring af mange akser for af- og opvikling, roterende-, klippe, præge og stanse operationer, der alle er indbyrdes synkroniserede. High speed produkt registrering.


                  ○  IP 67 og 65 servo motorer
                  ○  High speed funktion for positions registrering < 1µS
                  ○  Servo funktioner til flow-regulering & banestyring

Pakkelinier

Den sidste del af produktions processen er indpakningen. Flow pakke anlæg med flyvende etikettering, udstansning, klip og samkørsel af produkter med emballagen.

Fælles for dem alle er at der anvendes præcist synkroniserede servo akser med high speed registrering og avancerede bevægelses profiler

                 ○  Små såvel som store, men kompakte servo motorer
                 ○  Synkroniserings funktioner for stans/svejseværktøj
                 ○  Servo funktioner for mærke registrering < 1µS

Håndteringsanlæg

Håndtering undervejs - Stabler styringer, XYZ-emne håndtering, elevatoranlæg, afskubber, Pick & Place operationer. Alle kræver i dag et højt output for optimal udnyttelse. Fællesnævneren er igen synkronisering / interpolerede akser, for at kunne udføre medfølge bevægelser - optimal bevægelses profil på mekanikken.

                  ○  Distribueret intelligens til servo akserne
                  ○  Servo funktioner for koordinat transformering i XYZ plan
                  ○  Servo funktioner for flyvende Pick & Place operationer

Foto af skaftløse motorer og en med spindel

    Tegning af lodret, en vandret og to lodrette motor løsninger