Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Reducer eller eliminer EMI

EMI - elektromagnetisk interferens, udstråling

EMI (elektromagnetisk interferens) er ethvert signal eller enhver udladning, der udstråles i det frie rum eller ledes langs strøm- eller signalkabler. EMI bringer funktionen af radionavigation eller andre sikkerhedstjenester i fare, eller som væsentligt forringer, forhindrer eller gentagne gange afbryder en licenseret radiokommunikationstjeneste.

Radiokommunikationssystemer omfatter, men er ikke begrænset til, AM/FM udsendelser, TV, mobiltjenester, radar, kontrolsystemer til lufttrafik, personsøgere og personlige kommunikationstjenester.

Disse radiotjenester på licens og radiotjenester uden licens, såsom WLAN eller Bluetooth, sammen med utilsigtede udstråling fra digitalenheder, deriblandt computersystemer, bidrager til det elektromagnetiske miljø.


                                      Diagram viser EMI udstråling

                          Diagram viser EMI udstråling

Forskel på EMC og EMI


Når man taler om EMC (ElectroMagnetic Compatibility) betyder dette, at der både er styr på, at el- og elektronikenheder ikke fungerer som støjkilder - og at elektronikenheder ikke bliver forstyrret af andet elektrisk udstyr.

Udstyr bliver ikke forstyrret eller ødelagt af naturlige elektriske støjkilder som lyn, statisk elektricitet, kosmisk baggrundsstråling eller solplet aktivitet.

Er der derimod tale om forstyrrelse eller ødelæggelse af elektronikken så er der tale om EMI (Electromagnetic Interference).

EMI


EMC


Reducer eller eliminer EMI

Ved at følge ovenstående tip sikrer man sig, at installationer bliver fri for EMI problemer og støj bliver minimeret eller elimineret.

Benyt kvalitets kabler

Der er flere faktorer som har indflydelse på potentiel støj: Wire gauge, kappens materiale, flex-vurderinger, terminering og afskærmning. Alle spiller en rolle i minimering af støjproblemer. Ved valg af designede kabler er der væsentlig færre problemer med støj.

Foto af kabler         

Benyt common mode dæmpning på motor

Benytter man kabellænger over 25 meter, så kan det være nødvendigt med dæmpning – Common Mode Choke. Check eventuelt produktets dokumentation for nødvendige detaljer.

Foto: Common-mode Choke

Common-mode Choke

Reglen for common mode filtre er at selektivt fjerne støj, der forplanter sig i common mode, samtidig med at signaler, der strømmer i differentiel mode, tillader passere.

Disse støjdæmpningskomponenter er meget udbredt i højhastigheds digitale grænseflader som USB, IEEE 1394, HDMI og DisplayPort.

Adskil power og signal kabler

Kabelføring af signalkabler skal holdes adskilt fra motor og power kabler. Læg kabelbundter i separate kabelføringer/-bakker eller hold mindst 100 mm afstand mellem de to typer kabelbundter, når motor og/eller power kablerne belastes mindre end 20 A.

Benyt mindst 150 mm afstand, når belastningen er mindre end 40 A. Og benyt mindst 200 mm afstand op til 80 A.

Ved brug af separat AC-power filter skal ledningerne til filterets indgange og udgange holdes adskilt. Placer filteret så tæt som muligt på det punkt, hvor power tilsluttes kabinettet - for eksempel.

Ved brug af interne power filtre skal der være mindst 100 mm adskillelse mellem power og motor kabler/ledninger. Hvis det er uundgåeligt at de to typer kabler skal krydse hinanden, så udfør det således at krydsningen bliver 90 grader.

Kabel opdeling

Hvis det er nødvendigt at opdele et kabel benyt da stik med kapper af metal. Sørg for at begge kapper tilslutter skærmen hele 360 grader rundt. Alle dele på den samlede kabling skal være skærmet.

OBS: Forbindelse af to kabler må aldrig udføres med en klemmerække.

Udfør god skærmtilslutning

Det er ligeledes vigtigt at hele skærmen er tilsluttet 360 grader rundt på kabler som føres gennem et kabinet.

OBS: 

Brug aldrig en almindelig ”Pig-Tail” hvor skærmen snoes sammen, men buk skærmen bag over kappen, hvor der bliver kontakt hele vejen rundt på skærmen og kappen giver god støtte.

Foto: Eksempel på komplet skærmtilslutning

     

Brug differentiel input til analoge signaler

Støj modtageligheden i analoge signaler bliver væsentligt reduceret ved at benytte differentielle inputs. Den fælles støj der kommer ind på de to input bliver grundet common mode (+ og -) udlignet. Tilslut normalt udgangssignaler til plus (+) differential input og enhedens reference output til minus (-).

Benyt twisted-par kabler med afskærmede signal-ledere og tilslut skærmen i begge ender.

Sikre en god tilslutning mellem kabinet og komponenter

Tilslut dør til skabet eller kabinettet ved brug af egnet, ledende forbindelser. Stol ikke på at et hængsel eller monteringsbolte sikrer en god forbindelse.

Sørg for at montere på metaloverflader og hvis der er maling skal den fjernes så fladen bliver helt ren.


Sikre at der en god jordforbindelse

Tilslutning fra kabinet til en god jordforbindelse skal udføres med en leder som bør være samme gauge som de ledere der benyttes til power - eventuel en gauge mindre.

Relaterede produkter

CE-mærk din maskine >

EMC tips >