Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med grønne blade og EC-cylindre

Spar energi bæredygtigt

Reducer energiomkostninger og CO2-udledning nu !

Kunne du tænke dig at optimere dine produktionsprocesser og spare energi og CO2-udledning? Så er det tid til at skifte fra pneumatiske cylindre til elektriske aktuatorer.

Allerede i 2008 definerede IAI effektiv brug af energi som et af virksomhedens mål og sammenfattede alle tiltag under begrebet Grøn Automation.Dette inkluderer at sikre, at IAI-aktuatorer fremstilles ved at bruge så lidt energi som muligt og kræver væsentligt mindre energi end pneumatiske cylindre under produktionen.

Med forskellige energibesparende funktioner kan IAI-aktuatorernes strømforbrug reduceres yderligere.

Vi hjælper dig med grøn omstilling

Du får en meget lavere TCO - større nøjagtighed og stabilitet. Du kan opnå store besparelser ved at benytte elektriske aktuatorer i stedet for luft cylindre.

Ud over energibesparelser opnår du også, at din maskine kører stabilt og ofte med større produktion, som følge af større driftssikkerhed/oppetid.

Energiforbrug
EleCylinder sammenlignet med pneumatisk cylinder

Generering og fordeling af den trykluft, der kræves til driften af pneumatiske cylindre, er forbundet med meget store tab, som kun kan optimeres i begrænset omfang. Derudover stiger energibehovet for en pneumatisk cylinder kraftigt sammenlignet med elektriske cylindere, når udnyttelsen af produktionsanlægget og dermed cyklusfrekvensen stiger. Forskellen i energiforbrug stiger med antallet af arbejdscyklusser i minuttet.

Strømforbrug
ved forskellige udnyttelsesgrader

I den praktiske test sammenlignes strømforbruget for en elektrisk cylinder med en pneumatisk ved en belastning på 10, 20 og 30 %.

Begge aktuatorer arbejder i en time hver under de samme produktionsbetingelser:

Foto af en gruppe EleCylindere fra IAI

Elektrisk aktuator (EC-S6H)    Pneumatisk cylinder: Ø 25

Slaglængde: 300 mm                   300 mm
Nyttelast: 12 kg                             12 kg
Hastighed: 375 mm/s                  320 mm/s
Acceleration/Lufttryk: 0,3 G         0,4 MPa
Varighed: 1 time                           1 time
Travel tid: 1 Sek.                            1 Sek.

Valgfri energibesparende funktioner

Ud over det lavere energibehov for elcylindre sammenlignet med trykluftcylindre, kan deres energiforbrug reduceres yderligere ved hjælp af forskellige energibesparende funktioner.

Disse reducerer energibehovet, mens el-cylinderen står stille. De kan aktiveres eller deaktiveres.

Energibesparende stop

Ved at aktivere energisparestoppet går der ingen strøm og dermed ingen forbrug, når aktuatoren står stille.

Hvis positionen ændres under stop på grund af ydre kræfter, som vibrationer vender el-cylinderen automatisk tilbage til den oprindelige position.

Sammenligning: Strømforbrug på en EleCylinder med og uden energisparestop.

Driftsbetingelser:
Cyklus: 30 sekunder (10 % arbejdscyklus)
Slag: 400 mm
Hastighed: 300 mm/s
Nyttelast 10 kg
Acceleration 0,3 G
Tid til én bevægelse 1,5 s

Resultat:
EleCylinderen bruger 6,7 Wh med normal indstilling, men kun 3,7 Wh med energisparestop aktiveret, det vil sige næsten 45 % mindre energi.

Automatisk Servo OFF funktion

Med automatisk "servo OFF"-funktion slukker motoren automatisk efter en en vis periode, når positioneringen er afsluttet. Når det næste positioneringsstartsignal er kommanderet, tænder servo'en automatisk
og udfører positioneringsoperation.

Fuld servofunktion

Med funktionen fuld servo kan strømforbruget reduceres ved at servostyre stepmotoren. Normalt tilføres der konstant strøm for at stoppe stepmotoren fuldstændigt. Derfor forbruges der næsten ingen strøm, hvis der ikke er nogen ekstern kraft, såsom stop ved vandret montering.

Automatisk Current down funktion (Kun RCP6)

Når motoren stopper efter et positioneringsstop (uden ekstern kraft), reduceres strømforbruget gradvist, hvis der ikke er nogen ekstern kraft, og positionen kan opretholdes.

Hvis der påføres en ekstern kraft, og motoren bevæger sig, øger denne funktion gradvist stopstrømmen, indtil stoptilstanden igen kan opretholdes. Dette reducerer energibehovet ved stilstand.

Reduktion af CO2-emissioner

Jo oftere pneumatiske cylindre udskiftes med elektriske cylindre, jo større er energibesparelsen og reduktionen i CO2-udledningen.

Eksemplet viser energiforbruget og CO2-udledningen af en EleCylinder sammenlignet med en pneumatisk cylinder ved en afgift på 30 %.

Skema med sammenligning af el- og luftcylinder. Spar årligt 125,3 kg CO2  

EleCylinder med motor, enkoder og controller

Disse energibesparende aktuatorer er ekstremt nemme at bruge, og betjening via datainput kræver ingen kompliceret programmering. Start- og slutpunkter kan indstilles til enhver position. På grund af de høje hastighedsbevægelser er EleCylinderen ideel til korte cyklustider.

I modsætning til pneumatiske cylindre kan de også udføre langsomme ensartede hastigheder over hele slaget. Selv blid start eller bremsning er ikke længere et problem. EleCylinder kan nemt repareres og har kun få vedligeholdelsesdele.