Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med hænder der holder en masse penge og et træ med grøn baggrund

Læs om energibesparende løsninger

Vi hjælper dig med den grøn omstilling

•  At opfylde krav til hygiejne,
•  Eksplosionsfarlige gasser og høj dynamik
•  Lineære og/eller roterende bevægelser
•  Komponenter du kan bruge i din maskine - i grøn omstilling.
•  At du tjener dine penge hjem

IAI’s ELECYLINDER type EC data
Egnet i mange applikationer i forskellige processer

•  IAI's ELECYLINDER EC-serie er et bredt alsidigt program
•  EC-serien er let og hurtigt at indstille
•  Du sparer megen energi sammenlignet med luftcylinderen

Energibesparende aktuator teknologi

•  Blue Automation
•  Effektiv anvendelse af energi i drevteknologi
•  FN's vigtige mål for bæredygtig udvikling
•  Omkostningsreduktion med luftfri automatisering

Reducer CO2-fodaftrykket betydeligt
udskift pneumatisk med lineær motorer

•  Elektriske drev er faktisk dyrere at købe, men
•  Betaler sig ind i løbet af relativ kort tid
•  Læs om de samlede omkostningsbesparelser
•  CO2-emissionen reduceres drastisk

Green motion – Inspirerende motion

• NANO servo drev leverer op til 10.000 Watt
• Opnå høj kapacitet med meget højt udbytte
• Høj dynamik
• Stor nøjagtighed

 

Bæredygtig udvikling

• FN's 17 globale verdensmål
• En grønnere produktion med en EC cylinder 
• Vi hjælper dig gerne med grøn omstilling

Reducer kulstof med Grøn Automation

•  Gør produktionsprocesser mere miljøvenlige
•  En kulstof-fattig økonomi
•  Brug energi i drivteknologien mere effektivt
•  Skift til ressource besparende automatiserede løsninger
•  Pneumatisk-fri automatisering

Drikkevareproduktion og Industri 4.0

• Håndterer alle emballagestørrelser skånsomt og sikkert
• Umuligt for flasker at vælte i Syscona's drikkevaremaskine
• Bæredygtig kinematik
• Ingen beskadigede flasker i kartoner