Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Reducer kulstof med Grøn Automation
vi skal alle bruge energien i produktion og drivteknologi mere effektivt

Reducer energiforbruget bæredygtigt

I lyset af knapheden på alle ressourcer og stigende omkostninger skal produktionsvirksomheder gøre deres produktionsprocesser mere miljøvenlige og skifte til ressource besparende automatiserede løsninger.

Et vigtigt mål for bæredygtig udvikling er at bruge energi i drivteknologien mere effektivt end tidligere og derved imødegå det stigende omkostningspres.


 

Pneumatisk-fri automatisering

Nøglen til at reducere produktionsomkostningerne ligger i at eliminere effekttab i de energiintensive overordnede processer inden for fabriksautomatisering.

Derfor vælger flere og flere virksomheder pneumatisk-fri automatisering og udskifter deres pneumatiske cylindre med elektriske drev.

Green Automation af IAI

IAI har defineret effektiv brug af energi som et af virksomhedens mål allerede i 2008. Alle tiltag er opsummeret under begrebet "Grøn Automation".

Effektiv udnyttelse af energi ses holistisk. IAI aktuatorer skal fremstilles med så lidt energitilførsel som muligt. Samtidig er de luftløse drivløsninger med til at minimere energiforbruget på kundens side. 

 

Sammenligning:
IAI elektrisk aktuator og pneumatisk cylinders energiforbrug

Generering og fordeling af den trykluft, der kræves til driften af pneumatiske cylindre, er forbundet med meget store tab, som kun kan optimeres i begrænset omfang.

Derudover stiger energibehovet for en pneumatisk cylinder kraftigt sammenlignet med elektriske cylindere, når udnyttelsen af produktionsanlægget og dermed cyklusfrekvensen stiger.

Forskellen i energiforbrug stiger med antallet af arbejdscyklusser i minuttet.

Effektforbrug ved forskellige udnyttelsesgrader

I den praktiske test sammenlignes strøm-forbruget for en elektrisk cylinder med en pneumatisk ved en belastning på 10, 20 og 30 %.

Begge aktuatorer kører i en time hver under de samme produktions-beting-elser. Se fakta til højre.

Elektrisk aktuator (EC-S6H)          

🔹 Slaglængde: 300 mm                 
🔹 Nyttelast: 12 kg                           
🔹 Hastighed: 375 mm/s                
🔹 Varighed: 0,3 G                           
🔹 Varighed: 1 time                         
🔹 Kørselstid: 1 sek                          

Pneumatisk cylinder: Ø 25

🔹
Slaglængde: 300 mm
🔹 Nyttelast: 12 kg
🔹 Hastighed: 320 mm/s
🔹 Lufttryk: 0,4 MPa
🔹 Varighed: 1 time
🔹 Kørsel tid: 1 s

Energiomkostninger og CO2-emission


Forskellen i energiforbrug mellem EleCylindere og pneumatiske cylindre afhænger af deres brugsfrekvens. Jo oftere pneumatiske cylindre udskiftes med elektriske cylindre, jo større er energibesparelsen.

Eksemplet viser energiomkostningerne og CO2-emissionerne for en produktionslinje med hver 300 aktuatorer.

 

Bæredygtighed: Lang levetid


I stedet for stødbelastet mekanik har RoboCylinder og EleCylinder recirkulerende kugleskruer og lineære føringer for at opnå lang levetid. Baseret på forskellige beregninger er levetiden for en elektrisk aktuator mange gange længere end for en pneumatisk cylinder.


En kulstof-fattig økonomi

Eller dekarboniseret økonomi er en økonomi baseret på energikilder, der producerer lave niveauer af drivhusgasemissioner. Drivhusgasemissioner er den dominerende årsag til observerede klimaændringer siden midten af det 20. århundrede.

Globalt implementerede lavemissions økonomier foreslås derfor som en forløber for den mere avancerede kulstoffri økonomi.

GeGaLo-indekset over geopolitiske gevinster og tab vurderer, hvordan den geopolitiske position for 156 lande kan ændre sig, hvis verden fuldt ud går over til vedvarende energiressourcer.

Tidligere fossile brændstofeksportører forventes at miste magten, mens tidligere fossile brændstofimportørers og lande rige på vedvarende energiressourcer forventes at styrkes.


Kuldioxid CO2

Kuldioxid er en kemisk forbindelse, der består af molekyler, der hver har et kulstofatom kovalent dobbeltbundet til to oxygenatomer. Det findes i gastilstand ved stuetemperatur. I luften er kuldioxid gennemsigtigt for synligt lys, men absorberer infrarød stråling og fungerer som en drivhusgas.

GeGaLo-indekset identificerer geopolitiske vindere og tabere efter energiomstilling blandt 156 lande. Følgende indikatorer er inkluderet i indekset: produktion af fossile brændstoffer, reserver af fossile brændstoffer, vedvarende energiressourcer, regeringsførelse og konflikt.