contact_person_01.jpg

        Dine kontakter ved Delta Elektronik A/S

             og Delta Elektronik A/S - Taastrup og Aarhus

 


 
Allan Hansen
Teknisk direktør og medejer
Uddannelse: Akademiingeniør B.Sc
Erfaring: 27 år med teknik og projektering fra 1988
Ansat ved DE siden 1988

 


Thomas Sommer

Administrerende direktør og medejer
Uddannelse: Handel og kontor
Erfaring: 25 år med teknisk salg og ledelse fra 1990
Ansat ved DE siden 1990


 

Tina Ærø
Bogholderi og omstilling
Uddannelse: Kontorassistent
Erfaring: 16 år med regnskab og bogholderi fra 2004
Ansat ved DE siden 2007

 


Christian Bahn
Teknisk salg

Uddannelse: Automatik mekaniker
Erfaring: 15 år med teknik og ledelse fra 1999
Ansat ved DE siden 2012

Jesper Riisbøll

Logistik og intern salg
Uddannelse: International handel BScB (IM)
Erfaring: Administrativ manager
Ansat ved DE siden 2015
Steffen Bækhøj

Teknisk salg
Uddannelse: Handelsøkonom/PBA innovation og entrepreneurship
Erfaring: Salgspraktikant i ind- og udland
Ansat ved DE siden 2017Johnny Madsen

Delta Elektronik A/S - Aarhus
Applikationsingeniør - Tekinik og projektering

Uddannelse: Civilingeniør M.Sc
Erfaring: Teknik og projektering fra 2009 
Ansat ved DE siden 2009Gert Labo Rifelholt

Applikationsingeniør - Teknik og projektering
Uddannelse: Elektriker
Erfaring: Automation og projektering fra 1990
Ansat ved DE siden 2001
Jørgen Baltzer Thomsen

Applikationsingeniør - Teknik og projektering
Uddannelse: El og Data ingeniør B.Sc
Erfaring: 25 år med automation fra 1989
Ansat ved DE siden 2011

 

 

 

 

Philip Sommer
Reparationer og ordrebehandling
Uddannelse: Student
Ansat ved DE i 2020