Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med risikovurdering flow diagram

Når du benytter de relevante standarder
formoder man, at din maskine overholder de gældende direktiver

Standarderne er din sikkerhed, dette gælder naturligvis også for servo sikkerhed og fødevaresikkerhed. Du skal ikke kun fremstille en sikker maskine, men du skal også tage højde for sikkerheden af de produkter, som din maskine producerer.

Særlige krav til hygiejne i automatik: Lineær og servoteknik

• Krav til komponenter i fødevareindustrien
• Om standarder og lovgivning

Undgå farlige situationer ved fornuftig håndtering af CE-mærket materiel

• Sikkerhed med servo- og lineærteknik
• Visse standarder
• Risikovurdering

Vigtig viden for automation og maskinfremstilling

• Vigtige direktiver
• Standard typer: A, B og C
• Normative referencer
• Vigtigste standarder for maskinfremstilling
• Andre standarder der kan være aktuelle
• Risikovurdering iht. Maskindirektivet

Vigtigt om CE-mærkning

• CE-mærkningsprocedure
• Risikovurder
• Risikonedsættelse
• Vælg PL- og SIL-niveau
• Dokumentation
• CE-mærk ordbog

 

Driftstop, nødstop og nødafbrydning

• Stopfunktioner
• Nødstop – Maskindirektivet, bilag I, 1.2.4.3
• Nødaktivering, nødstop og nødafbrydning
• Placering af nødstop

Elektrisk og mekanisk sikkerhed

• Overhold mindstekrav i maskindirektivet bilag-I
• Risikovurder og find acceptabelt risikoniveau

EMI - Elektromagnetisk interferens

• Reducer eller eliminer EMI
• Forskel på EMC og EMI
• Benyt kvalitets kabler
• Installer power og signal kabler adskilt
• Brug differential input til analoge signaler

Din maskine må ikke forstyrre eller blive forstyrret af radiointerferens

• EMC-beskyttelses foranstaltninger
• Indstråling af støj i følsomt udstyr