Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med close up af maskindel

CE mærkning af din maskine

kræver at du udfører CE-mærkningsprocedure med risikovurdering osv.

Hele CE-mærkningsproceduren er opdelt i flere sider med afsnit som vist herunder. Formålet med artiklerne er at give Delta Elektronik's kunder og andre en brugbar guide om CE-mærkning af maskiner og den procedure, som maskinefabrikanten kan følge. 

CE-mærknings proceduren

•  Brugbar guide om CE-mærkning
•  Procedure som maskinfabrikant kan følge
•  Du skal overholde maskindirektivet

Risikovurdering

• List alle faremomenter
• Risikovurdering fremgangsmåde
• Risikobedømmelse og risikoprofil
• Din maskine skal overholde mindstekravene
• Maskinens acceptable risikoniveau

Risikonedsættelse

•  Nedsæt risiko for et faremoment
•  Eliminer risikoen
•  Reducer risikoen
•  Eller informer om risikoen

Vælg PL- og SIL-sikkerheds niveau

•  Valg af sikkerhedskategori
•  Valg af PL-niveau
•  Eventuel valg af SIL-niveau

Dokumentation

•  Fuld dokumentation
•  Skal medleveres maskinen
•  Brugsanvisning
•  Teknisk dossier

CE-mærkningsproceduren
Forkortelser, begreber og definitioner

• CE-mærkningens betegnelser mv.
• Risikovurdering betegnelser
• Teknisk ordbog i alfabetisk orden

 

 

ATEX direktivet og sikkerhed
Maskiner og udstyr i eksplosiv atmosfære

• Omfatter maskiner
• Betjeningsanordninger
• Kontaktorer, detektorer og systemer
• Forebyggelse og aflastning af eksplosioner
• ATEX Mærkning
• ATEX-certifikat