Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med close up af maskindel

CE mærkning af din maskine

kræver at du udfører CE-mærkningsprocedure med risikovurdering osv.

Hele CE-mærkningsproceduren er opdelt i flere sider med afsnit som vist herunder. Formålet med artiklerne er at give Delta Elektronik's kunder og andre en brugbar guide om CE-mærkning af maskiner og den procedure, som maskinefabrikanten kan følge. 

CE-mærknings proceduren

●  Brugbar guide om CE-mærkning
●  Procedure som maskinfabrikant kan følge
●  Du skal overholde maskindirektivet

Risikovurdering

● List alle faremomenter
● Risikovurdering fremgangsmåde
● Risikobedømmelse og risikoprofil
● Din maskine skal overholde mindstekravene
● Maskinens acceptable risikoniveau

Risikonedsættelse

●  Nedsæt risiko for et faremoment
●  Eliminer risikoen
●  Reducer risikoen
●  Eller informer om risikoen

Vælg PL- og SIL-sikkerheds niveau

●  Valg af sikkerhedskategori
●  Valg af PL-niveau
●  Eventuel valg af SIL-niveau

Dokumentation

●  Fuld dokumentation
●  Skal medleveres maskinen
●  Brugsanvisning
●  Teknisk dossier

Forkortelser, begreber og definitioner - Alfabetisk

CE-mærkningsproceduren og herunder risikovurdering af maskinens faremomenter byder på en del forkortelser og definitioner som forklares i alfabetisk rækkefølge i denne "ordbog".

ATEX direktivet og sikkerhed
Maskiner og udstyr i eksplosiv atmosfære

● Omfatter maskiner
● Betjeningsanordninger
● Kontaktorer, detektorer og systemer
● Forebyggelse og aflastning af eksplosioner
● ATEX Mærkning
● ATEX-certifikat