Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af fødevaremaskine med 4 blanke motorer forbundet med et-kabel-løsning

Nye trends i hygiejnisk design af maskiner

du kan designe dem mindre, hurtigere, mere effektive og præcise

Delta Elektronik A/S arbejder på løsninger i hygiejnisk design, der giver flere muligheder ved konstruktion af maskiner. Kravene til design af forarbejdningsmaskiner i fødevare industrien i dette århundrede er, at de er mindre, hurtigere, mere effektive og mere præcise. De er også renere og dermed mere hygiejniske.

Nye komponentdesign og finish på komponenter fra Kollmorgen betyder, at de er direkte vaskbare, selv med kaustiske kemikalier. Fjerner man komponenters afdækning (cover) opnår man også større varmeafledning, nem rensning og vedligeholdelse.

Alle maskiner skal stadigvæk renholdes pålideligt trods mangel på beskyttelses afdækning og indkapsling.


                              Foto af et AKD-drev fra Kollmorgen med et-kabel-løsning til hygiejnisk motor.


Billedet viser en vaskbar gear'ed servo motor
med et-kabel løsning fra Kollmorgen designet til fødevareindustrien.


Video: Water Jet.

Robuste komponenter

Maskiner, udstyr og komponenter i fødevareindustrien, er ofte direkte udsat for vand og ætsende kemikalier. Dette er årsagen til at Delta Elektronik A/S altid bruger passende robuste komponenter i vore servo løsninger.

Som integreret automation og servo system leverandør har vi blandt andre fået forhandling af Kollmorgen, som fremstiller komponenter i overensstemmelse med de krav branchen stiller til motorer og gearmotor løsninger foruden decentraliserede servodrev.

Disse komponenter kan alle renholdes på grund af højere beskyttelses klasser og specielt fremstillede overflader. Den optimerede geometri gør at en rustfri stålafdækning ikke er nødvendig som beskyttelse.

     Blank motor i fødevaremaskinedel

Tre vigtige egenskaber

Der er altid grund til at overveje løsningens stabilitet, dynamik og behov for rengøring. Disse tre egenskaber skal være opfyldt af de produkter, som vi benytter til løsninger i fødevare og den farmaceutiske industri.

Renlighed betyder ikke automatisk, at det skal være rustfrit stål og dette beviser for eksempel Kollmorgens AKM Washdown servo motorer, som giver world-class dynamik og pålidelighed. Her benyttes en FDA-kompatibel, vaskbar coating. Med deres top-of-the-line AKMH servo motor i rustfri stål, der er i stand til at modstå direkte højtryk vask og kaustiske kemikalier opnås en IP-klassificering på IP69K.

Coatede servo motorer m. forbedret hygiejne


Delta Elektronik A/S kan som resultat af en bred vifte af kombinationer og valgmuligheder med Kollmorgen’s AKM-serie designe og konfigurere valget af servo motorer med næsten ingen begrænsninger. Forskellige feedback-systemer og tilslutnings teknologi med to eller bare et kabel sikrer en endnu større frihed med højt drejningsmoment og stor tæthedsgrad på samme tid.

Alle vaskbare motorer til fødevaremaskiner er forsynet med ufarligt lejefedt og FDA-kompa-tibel O-ringe. Servo motorerne kan også benyttes uden ekstra indkapsling på grund af deres specielle korrosions resistente coating. Yderligere giver løsningerne den fordel, at de glatte overflader gør rengøringen lettere og sikrer at udstyr og komponenter hurtigere kan gøres bakteriefri.

To blanke aktuatorer til bl.a. fødevaremaskiner

Kabel installationen

Er en anden grund til Delta's valg er tilslutnings teknologien, med kun et kabel mellem controlleren og motoren. Dette halverer næsten kabel-arbejdet og reducerer også risikoen for at støv samler sig i hygiejnisk følsomme applikationer. En anden fordel ved denne kabelteknologi er at størrelsen af kabelkanaler bliver meget mindre, da der skal trækkes færre kabler.

Blank motor i rustfrit stål

Denne pladsbesparelse åbner for mulighederne med at designe maskiner på en mere enkel og hurtigere måde. Det patenterede hybrid kabel er kun 11 mm tykt indeholder power forsyning med sikkerheds og field bus kommunikation.

Drevene dækker output området op til 4 kW og funktionen "Safe Torque off" er inkluderet som standard. I typiske applikationer, hvor vi har benyttet disse produkter er til pakke- og produktionsmaskiner i fødevare- og medicinal industrien.

Større design-frihed

Maskinebyggeren får en større frihed med Delta's løsninger, til at designe enkle opgaver, da motorer ikke skal kapsles ind, og drev kan placeres decentralt.

Det er Delta Elektronik's erfaring at mindre maskiner også sparer på værdifuld produktionsplads. Konsekvensen er, at det bliver meget simpelt at optimere en igangværende udviklingsproces. Dette medfører hurtigere udviklings resultater og kortere tid til at maskinen kan markedsføres. Og det har jo stor betydning for maskinebyggeren.

Farlige bakterier


Hvis driftsbetingelserne kræver komplet montering med rustfrit stål benytter vi også Kollmorgen’s rustfrie stålmotorer. Her inkluderer design friheden "et-kabel" tilslutnings teknologi som for eksempel er muligt med AKMH serien med servo motorer. En del motorer benyttes især med deres IP69K tæthedsgrad på maskiner med direkte produktkontakt og aseptiske processer, altså processer der er fri for forureninger forårsaget af farlige bakterier og andre mikro organismer.


Grafisk fremstilling af bakteriekultur

Hygiejnisk placering


Delta's servo løsninger får effekt af alle fordelene med de to typer ved at benytte Kollmorgen's teknologi og standardiserede komponenter. De decentrale servo controllere i AKD-N serien følger princippet: Ud af styreskabet og placer det direkte på maskinen. Dette åbner i dag nye muligheder for fremtidens design af maskiner.

For eksempel så består AKD-N serien af et centralt forsynings modul og robuste IP67 controllere, som er placeret lige ved siden af motoren.

Vor erfaring og konklusion er at funktionsmæssig og konstruktionsmæssig tilpassede motorer- og drev teknologi kan gøre rengøringen mere simpel og hurtigere. Og da dette reducerer nedetiden - for eksempel med ændring i produkt og/eller serie ved omstilling - ja, så stiger den samlede produktivitet.


Fødevaremaskine med 4 blanke motorer

 

Konklusion

Eksemplerne fra Kollmorgen's produkt serier viser, hvordan specifikke opgaver kan gribes an. En udvikling som kan afledes fra det store spørgsmål om reduceret rengøringstid og forbedret installationsmuligheder for hygiejnisk teknologi.