Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bæredygtig udvikling
FN's 17 indbyrdes forbundne globale verdensmål

De bæredygtige udviklingsmål eller globale mål er en samling af 17 indbyrdes forbundne globale mål designet til at være en: Delt plan for fred og velstand for mennesker og planeten, nu og i fremtiden. SDG'erne blev oprettet i 2015 af FN's Generalforsamling og er beregnet til at være opnået i 2030.

🌸 Nedbringe den menneskeskabte udledning af drivhusgasser
🌸 Udfase brugen af fossile brændstoffer 
🌸 Basere energiforsyningen på vedvarende energi
🌸 Fjerne kuldioxid og andre drivhusgasser fra atmosfæren
🌸 Ændringer i adfærd mht. forbrug
🌸 Mere genbrug eller mere skånsom produktion
🌸 Ændret indstilling til vækst

Tag det første skridt mod
en grønnere produktion, med en EC cylinder fra IAI
Vi hjælper dig gerne !

SDG

SDG betyder ganske enkelt “Sustainable Development Goals” og er den engelske betegnelse for FN’s verdensmål. 

Hvis vi ikke fremtidssikrer kloden, kan vi ikke sikre social og økonomisk retfærdighed for verdens befolkning.

Det centrale er samfundet, og her over kommer økonomien.

Miljøet skal altså støtte op om samfundet, og samfundet skal støtte op om økonomien.

De forskellige verdensmål skal derfor ikke kun ses hver for sig, men også som en symbiose af gensidigt påvirkende størrelser, der tilsammen skaber en bæredygtig fremtid.

Mange bække små!

Hvis vi ikke fremtidssikrer kloden, kan vi ikke sikre social og økonomisk retfærdighed for verdens befolkning. Miljøet skal altså støtte op om samfundet, og samfundet skal støtte op om økonomien. De forskellige verdensmål skal derfor ikke kun ses hver for sig, men også af gensidigt påvirkende størrelser, der tilsammen skaber en bæredygtig fremtid.

Vi kan alle bidrage, hver med vore små eller store tiltag.

De 17 SDG’er


For at forstå sammenhængen mellem de forskellige verdensmål, er det naturligvis vigtig at kende til de enkelte verdensmål. Derfor får du her en oversigt over de 17 verdensmål.

Groft sagt kan man skelne mellem tre forskellige hensyn: Det samfundsmæssige, det økonomiske og klimaet.

Fundamentet for det hele: Klimaet.

Mål 09, 12 og 13
er især vigtige for fremstilling og brug af maskiner


De 17 SDG'er bør være et centralt element i enhver virksomheds arbejde med CSR*. Kunder, myndigheder, banker, leverandører og samarbejdspartnere ønsker i stigende grad at samarbejde med virksomheder, som klart kan vise, hvordan de bidrager til en bæredygtig og ansvarlig udvikling i verden.

*
CSR: Corporate Social Responsibility.

09: Målet handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning
        og innovation.

12: Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer
        samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

13: Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før industrielle niveau
        og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Grøn omstilling 🌱
Fra varm luft til grøn strøm – det giver mening !

Producent og maskinfabrikant!

💠  Grøn omstilling i produktionen

💠  Ønsker du at sende et bære dygtigt signal

💠  Du kan biddrage til at reducere CO2

💠  Slip af med luften

💠  Energibevidst design

💠  Tag første skridt mod en grønnere produktion, med en EC cylinder fra IAI

💠  Spar penge på installation, drift og vedligehold

💠  Kontakt os på +45 43 71 80 88 eller Salg@servo.dk og hør mere