Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af kødvarer

Vi har alle funktionerne

til dine opgaver i medico- og fødevare industrien

Forøg fleksibiliteten med elektrisk hovedaksel. Vore styringer har funktionerne, der skal til for at erstatte den mekaniske hovedaksel med elektrisk synkroniserede servodrev. Dette medfører en simplere og mere fleksibel konstruk af din maskine.

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien kræver man ofte præcist synkroniserede servo akser: Der kan erstatte mekaniske CAM-skiver - synkronisere ud-sprøjtningen af chokolade/creme i det forhold, der resulterer i det rigtige produkt. Medfølgende bevægelser for fyldning, dosering og præcision i dosering af produktet.

IP67 og IP65 servo motorer med glat overflade, forøget fleksibilitet med elektrisk synkroniserede akser, servo funktioner til synkron dosering - flyvende fyldning.

Tre hygiejnisk designede motorer

AKMH-motor serien imødekommer de stadige stigende krav til hygiejne fra Medico og fødevare industrien. Hele serien er i overensstemmelse med EU direktivet 2006/42/EF - EHEDG, hvilket i sin enkelthed går ud på, at motoren skal være udformet således at der ikke må være flader eller kanter, hvor der kan komme eller gro bakterievækst.


Video: Delta Elektronik A/S leverer komplette servo- system avancerede som enkle løsninger med tilhø-rende servomekanik.

Spredning af bakterier er et problem

Asynkrone motorer er stadigvæk meget benyttede i medico, fødevare og pakke industrien, da de er billigere end synkron-servo motorer. Men grundet deres opbygning med kølefinner og blæser bliver deres evne til at blive bakterie spredere ofte undervurderet. For det første er blæseren vanskelig at holde hygiejnisk ren. For det andet er den kilden til spredning af bakterier. 

Grafisk fremstilling af bakteriekultur

Katalog og data

Om Delta Elektronik A/S >