Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af aktuator med MagSpring

Den magnetiske fjeder - MagSpring

kompensation for vægtkræfter i lodrette drev arrangementer

MagSpring-produkter beskrives bedst ved udtrykket “magnetisk fjeder”. Udtrykket "fjeder" skal imidlertid forstås i den forstand, at MagSpring-komponenter udøver en konstant kraft over hele deres arbejdsområde, hvorimod en typisk karakteristisk kurve for en mekanisk fjeder har kraften til at stige som en funktion af forskydning.

Generering af en kraft, der er uafhængig af forskydning, gør MagSpring til et fremragende valg til kompensation for vægtkræfter i lodrette drev arrangementer. Produktet består af hoved komponenterne: Statoren omgiver skyderen centralt placeret.

                        Foto af forskellige størrelser MagSpring


Afhængig af MagSprings styrke, er permanente magneter placeret enten i statoren, i slider'en eller i begge komponenter.

Slider'en understøtter et integreret glideleje, så MagSpring kan bruges på samme måde som gastrykfjedre.


Konstant kraft over hele slaglængden

Dens funktionalitet er baseret på den tiltrækkende kraft af permanente magneter.

Dette betyder, at der ikke er behov for strømforsyning (elektrisk strøm, trykluft osv.), hvilket muliggør selv sikkerhedsrelaterede applikationer.

På grund af det specielle design af fluxstyrende komponenter og magneter, transformeres det stærkt ikke-lineære forhold mellem kraft og forskydning i arrangement af magneter og jern til en konstant kraftkurve.

Koordinatsystem viser kraft som funktion af slaglængden

MagSpring fakta

• Lej passivt, kræver hverken strøm eller trykluft
• Laster op til 60 N
• Konstant kraft over hele slaglængden
• Slag op til 350 mm
• Kan kombineres med H-guide
• Også velegnet til dynamiske bevægelser
• Enkelt design
• Brugge på samme måde som en gastrykfjeder
• Kompensation for lodrette sidste-kræfter

Fejlsikker funktionalitet
og vægtkompensation


Den konstante kraft over hele slaglængden gør det til en fremragende fejlsikker kraftkompensation, når den installeres lodret. Takket være MagSpring, der giver kraftkompensation, bruges den lineære motor kun til positionering og til påføring af dynamiske kræfter, så den kan dimensioneres tilsvarende mindre.

Aktuator med på monteret MagSpring

Produktfordele
f.eks. funktion eller placering af en enhed sikres, hvis strømmen afbrydes

Takket være den konstante kraft til forskydningskurve er mange andre anvendelser mulige ud over vægtkompensation for en lodret installation. For eksempel at generere en konstant pressekraft uanset placering, anvende en konstant understøttende kraft over et bredt slagområde eller kun anvende en kraft på den ene side til komplekse drevopgaver.


Aktuator med MagSpring

Montering

Statorerne kan monteres ved hjælp af enten den fine tråd eller en klemme. En passende monteringsflange fås til hver af de to størrelser. Når du fastgør slider'en til lasten, skal du sørge for at kompensere for parallel justeringsfejl med en fleksibel monteringsmetode.

Holdefunktion (OFF)

Da MagSpring's er rent passive elementer, kan en defineret funktion eller placering af en enhed sikres, hvis strømmen afbrydes.

For eksempel løfte en griber eller et pressehoved i et lodret arrangement, trække eller udstrække en skubber med en konstant kraft.

Sikker vedligeholdelsesposition

Hvis den elektriske strømforsyning afbrydes, forhindrer MagSpring også, at lodrette akser falder ned til deres nederste stopposition. Hvis magSpring'ens kraft er større end tyngdekraften, så bliver aksen trukket op til den øverste endeposition.

Vægtkompensation

For en lodret installation skal lineære motorer og andre direkte drevet anvende en konstant kraft for at virke mod tyngdekraften. Med en MagSpring installeret parallelt med den lineære motor kan vægten kom-penseres passivt. Lineærmotoren bruges kun til den aktuelle positionering eller til indførelse af dynamiske kræfter og kan dimensioneres tilsvarende mindre.

Presse- og fastholde kraft

Takket være den konstante kraft til forskydningskurve er mange andre anvendelser mulige, såsom at anvende en konstant pressekraft uanset stilling, anvende en konstant fastholdelseskraft over et stort slagområde eller ensidig kraftstøtte i drevopgaver. Den effektive kraft ligger i området +/- 10% af den nominelle kraft.

 

Aktuator med MagSpring

Katalog og data

MagSpring applikation >