LinMot MagSpring Top.png

Den magnetiske fjeder - MagSpring

kompensation for vægtkræfter i lodrette drev arrangementer

MagSpring-produkter beskrives bedst ved udtrykket “magnetisk fjeder”. Udtrykket "fjeder" skal imidlertid forstås i den forstand, at MagSpring-komponenter udøver en konstant kraft over hele deres arbejdsområde, hvorimod en typisk karakteristisk kurve for en mekanisk fjeder har kraften til at stige som en funktion af forskydning.

Generering af en kraft, der er uafhængig af forskyd-ning, gør MagSprings til et fremragende valg til kompensation for vægtkræfter i lodrette drevarrangementer.

Produktet består af to hovedkomponenter. Statoren omgiver skyderen centralt placeret.

Afhængig af MagSpring's styrke, er permanente magneter placeret enten i statoren, i slider'en eller i begge komponenter.

Slider'en understøttes af et integreret glideleje, så MagSprings kan bruges på samme måde som gastrykfjedre.


Konstant kraft over hele slaglængden

Dens funktionalitet er baseret på den tiltrækende kraft af permanente magneter. Dette betyder, at der ikke er behov for strømforsyning (elektrisk strøm, trykluft osv.), hvilket muliggør selv sikkerhedsrelaterede applikationer.

På grund af det specielle design af fluxstyrende komponenter og magneter, transformeres det stærkt ikke-lineære forhold mellem kraft og forskydning i arrangement af magneter og jern til en konstant kraftkurve.

MagSpring fakta

•  Rent passivt, kræver hverken strøm eller trykluft
•  Laster op til 60 N
•  Konstant kraft over hele slaglængden
•  Slag op til 350 mm
•  Kan kombineres med H-guide
•  Også velegnet til dynamiske bevægelser
•  Simpel design
•  Bruges på samme måde som en gastrykfjeder
•  Kompensation for lodrette last-kræfter 

   

Fejlsikker funktionalitet og vægtkompensation


Den konstante kraft over hele slaglængden gør det til en fremragende fejlsikker kraftkompensation, når den installeres lodret. Takket være MagSpring, der giver kraftkompensation, bruges den lineære motor kun til positionering og til påføring af dynamiske kræfter, så den kan dimensioneres tilsvarende mindre.

Produktfordele


Takket være den konstante kraft til forskydningskurve er mange andre anvendelser mulige ud over vægtkompensation for en lodret installation. For eksempel at generere en konstant pressekraft uanset placering, anvende en konstant understøttende kraft over et bredt slagområde eller kun anvende en kraft på den ene side til komplekse drevopgaver.

Montering

Statorerne kan monteres ved hjælp af enten af den fine tråd eller en klemme. En passende monteringsflange fås til hver af de to størrelser. Når du fastgør slider'en til lasten, skal du sørge for at kompensere for parallel justeringsfejl med en fleksibel monteringsmetode.

Sikker vedligeholdelsesposition

Hvis den elektriske strømforsyning afbrydes, forhindrer MagSpring også, at lodrette akser falder ned til deres nederste stopposition. Hvis magSpringens kraft er større end tyngdekraften, trækkes aksen op til den øverste endeposition.

Holdefunktion (OFF)

Da MagSpring's er rent passive elementer, kan en defineret funktion eller placering af en enhed sikres, hvis strømmen afbrydes.

For eksempel løfte en griber eller et pressehoved i et lodret arrangement, trække eller udstrække en skubber med en konstant kraft.

Vægtkompensation

For en lodret installation skal lineære motorer og andre direkte drev kontinuerligt anvende en konstant kraft for at virke mod tyngdekraften. Med en MagSpring installe-ret parallelt med den lineære motor kan vægten kom-penseres passivt. Lineærmotoren bruges kun til den aktuelle positionering eller til påføring af dynamiske kræfter og kan dimensioneres tilsvarende mindre.

Anvender konstant kraft

Takket være den konstante kraft til forskydningskurve er mange andre anvendelser mulige, såsom at anvende en konstant pressekraft uanset position, anvende en konstant fastholdelseskraft over et stort slagområde eller ensidig kraftstøtte i drevopgaver. Den effektive kraft ligger i området +/- 10% af den nominelle kraft.

Specifikationer for MagSpring, magnetisk fjeder

Under de enkelte faner finder du:


Katalog: 

Link til PDF kataloger eller leaflets på produktet.

Video: 

Video af forskellige applikationer til inspiration og information.

 

Læs mere:

MagSpring applikationer - Klik her ...

Produkt katalog 0185 - Klik her ...

Se videoen:

LinMot Brake & MagSpring - Klik her ...