Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med LinMot controllere og PR2 aktuatorer

PR02 Linear Rotary Motors

er blandt andet egnet til farmaceutisk eller medicinsk industri

Den nye PR02 motorserie fra LinMot er kendetegnet ved et nyt design, hvor motorerne og ekstra komponenter er integreret i et slankt hus. Valgmuligheder såsom en magnetfjeder “MagSpring”, en momentføler og en kraftsensor kan installeres.

En korrekt valgt størrelse MagSpring sikrer, at værktøjet og motorerne, der bevæger massen er passivt kompenseret for og forhindrer, at aksen falder i tilfælde af strømtab. Moment- (Torque) og kraftsensorer (force) muliggør nøjagtige, reproducerbare og registrerbare afdækningsprocesser. Dette er ofte krævet inden for farmaceutisk eller medicinsk industri.

Brugere får også fordel af PR02’s korte længde og at de er hygiejniske og det er let at rengøre overflader.


             Et af en enhed med Linear Motor, MagSpring, Force og Torque sensor samt Rotary Motor

 

Til følsomme monteringsoperationer, såsom en skruepåføring med stramme tolerancer i millimeterområdet, kræves en kompleks ekstern målingsteknik.

De nye LinMot PR02 lineære og roterende motorer inkluderer allerede alt, hvad der er nødvendigt for at udføre en krævende tætningsopgave uden brug af disse eksterne komplekse enheder.

Under drift måler PR02-motorerne alle vigtige variabler herunder: Lineær position, rotationsvinkel, feed-force og drejningsmoment. Samtidig bliver de kontrolleret nøjagtigt til den givne anvendelse.

I tilfælde, hvor dårligt tilpassede lukninger eller beskadigede gevind forstyrrer samlingen, registrerer både servomotorer og deres respektive sensorer fejlene.


Video: Denne video viser LinMot PR02-52 lineær rotationsmotor med vejecelle og MagSpring i et kompakt design. Det er lavet til applikationer i farmaceutiske eller processer med høje krav.

Features 

• Nyt designprincip med kortere installationslængde
• Valg af drejningsmoment til aksel med høj præcision
   for styring af moment og procesdatalogning
• Valgfri kraftsensor til følsomme lukkeprocesser
• Valgfri integreret MagSpring til belastnings-
   kompensation
• Uafhængige lineære og roterende bevægelser
• Omfattende slagspektrum

            Et snit af en enhed med integreret MagSpring

Mindste model og MagSpring

lasten kompenseres passivt og hindrer aksen i at falde ved strømsvigt

Nu kommer den mindste model af PR02-familien på markedet: PR02-38. Med en samlet bredde på kun 38 mm repræsenterer det det mest kompakte produkt i PR02-serien og er beregnet til applikationer med begrænset plads og følsomme monteringsprocesser.

Som normalt med PR02-familien integrerer selv den mindste PR02-38-model motorerne, der er ansvarlige for løfte- og rotationsbevægelsen samt yderligere komponenter i et tyndt hus. Dette seneste medlem af PR02-familien ligner funktionelt de større kolleger og tilbyder alle de funktioner, der findes i PR02-familien.

Ud over de lineære og roterende servomotorer kan yderligere muligheder såsom en magnetisk fjeder «MagSpring», en momentføler og en kraftføler integreres. 

MagSpring sikrer, at den bevægelige belastning kompenseres passivt og forhindrer aksen i at falde i tilfælde af strømsvigt. Moment- og kraftfølerne muliggør præcise, reproducerbare og optagelige kapsle- og samleprocesser som dem, der kræves i den farmaceutiske eller medicinske industri.

To PR02 aktuatorer

Fakta om MagSpring

MagSpring-produkter beskrives bedst ved udtrykket “magnetisk fjeder”.

Udtrykket "fjeder" skal dog forstås i den forstand, at MagSpring-komponenter udøver en konstant kraft over hele deres arbejdsområde, hvorimod en typisk karakteristisk kurve for en mekanisk fjeder har kraften til at stige som en funktion af forskydning.

Generering af en kraft, der er uafhængig af forskydning, gør MagSpring til et fremragende valg til kompensation for vægtkræfter i lodrette drevarrangementer.

Krævende og følsomme monteringsopgaver udføres fuldstændigt
uden ekstern måleteknologi,
men med indbygget vejecelle og torque sensor

Til krævende applikationer og for at øge fleksibiliteten tilbyder LinMot mulighed for hulaksel til alle PR02-motorer. Dette gør det let at integrere ikke-roterende ventiler, trykluft eller vakuumgennemføring.

Sammenlignet med LinMots PR01 lineære roterende motorserie får du også fordel af de samlede enheders kortere installationslængde og de hygiejniske designflader, der er lette at rengøre.

Den innovative PR02-enhed leverer alle nødvendige datapakker til netværksproduktion - Industri 4.0.

Ved hjælp af drevparametrene og valgfrie ekstra sensorer er detaljerede oplysninger, såsom lodret position, press-force eller slagkraft, lukkevinkel og drejningsmoment tilgængelige.

I mange tilfælde forenkler eller eliminerer denne information behovet for dyre inspektioner. Brugeren har fuld kontrol over sin proceskvalitet og kan registrere afvigelser på et tidligt tidspunkt samtidig med at det sikrer sporbarhed af hvert eneste produkt i hele produktionskæden.

Relaterede produkter

Linear-Rotary Motors - PR01 serie >

Linear-Rotary Motors - PR02-52 serie >