Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af tandhjul

Indkørings tips

til forløb af din maskines indkøring

Formålet er at teste, afprøve funktionerne og applikations programmet for at se om alt forløber som forventet. For at kunne udføre en så effektiv indkøring som muligt, forudsætter det at alt mekanik er færdigt og klar til at anlægget kan køre som en helhed.

Rækkefølgen af nedenstående kan variere meget fra projekt til projekt. Det afhænger meget af, hvor færdig maskinen er, når vi evt. kommer, samt hvordan selve opbygningen er udført.

Foto af Del på fødevaremaskine med 4 motorer tilsluttet med e-kabel-løsning


Opsætning af bus kommunikation til drev:

Kontroller nødstop og STO-kreds. Det kan være: IO og Buskommunikation.
Testkørsel af akserne og kontroller at de kører korrekt. Kontroller retning og skalering
Kontroller HOME + ENDESTOP sensorer.
Tuning og test af akserne at de kører efter den ønskede profil. – Dette kræver at mekanik er helt klar.


Video: Delta Elektronik præsentation.

Opsætning af IO:
Evt. mapping af busbaserede IO. Dette er ofte nødvendigt inden man kan køre med akserne.


Test af IO:
Denne test foregår ofte over en tidsperiode, hvor delkomponenterne på maskinen indkøres.
Test af bevægelser og tilbagemeldinger for luftcylindre.


Kommunikation:
Opsætning og test af kommunikation til PLC, HMI, Vision, Sikkerhed osv.
Test og kontrol af at data udveksles korrekt.


Bevægelsesmønstre:
Test af programmerede bevægelses mønstre: Gearinger, CAM, Movelink og andre komplicerede bevægelses mønstre.

Generel test og tilretning af programstruktur

Test af alarmer

Test og tilretning af HMI og opbygning af program
Auto, Manuel, Service, Indstillinger, Alarm, Bruger, sprog osv.


Generel maskintest sammen med mekanik, PLC, Vision osv.


Dokumentation
Udarbejdelse af dokumentation, brugervejledning og manual iht. maskindirektivet og standard IEC/EN 61082 om el-dokumentation, der omhandler dokumentation og tegning. Ofte kan ventetider bruges på dette.

Foto af nødstop med drejegreb

Bemærk!
Ofte ser vi, at der er mange folk, der arbejder på maskinen samtidig. Og indkøringen foregår ofte som et samarbejde mellem PLC, vision, motion-programmør samt mekanikfolk, derfor vil der uundgåeligt forekomme ventetid og pauser i indkøringen.