Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af motorer

Tips til motor i vakuum

Delta Elektronik leverer motorer, der opfylder kravene

Når der er brug for at en motor, der skal arbejde i vakuum er der nogle overvejelser man bør gøre sig. Vakuum er betegnelsen for et lufttomt rum uden noget indhold.

Foto af en gruppe motorer

Materialer og vakuum

Det er afgasnings kravene, der er det store spørgsmål i forbindelse med valg af en given motor, som skal operere i vakuum.

Eller rettere, det er et spørgsmål om undgåelse af materialer, som kan påvirke den proces, der skal udføres og eller påvirke motorens levetid.

Vakuum er betegnelsen for et lufttomt rum uden noget indhold. I et rum uden luft er der ikke noget luft, der trykker – derfor er lufttrykket nul. Forskellige stoffer opfører sig anderledes i beholdere, hvor der ikke er noget luft og dermed ikke noget tryk.

Et stofs kogepunkt er for eksempel afhængig af både tryk og temperatur.

Det lufttomme rum kan ikke lede varme, fordi varmeledning kræver at der er molekyler, som kan transportere varmen. Derfor bruges vakuum meget til isolering i for eksempel termokander, der består af to beholdere med et lufttomt rum imellem.

Forstå proceskrav

Det vigtigste er at forstå proceskravene, som kan være:

●   Vakuum niveau
●   Afgasnings specifikationer og begrænsninger
●   Forventninger til applikationen (proces og motor levetid).

Teflon kabler

Isolationen på teflon isolerede kabler og ledninger har lav afgasnings egenskaber, men når de benyttes i strålingsmiljø vil de ikke kunne overleve. Dette gælder også andre materialer.

I sådanne tilfælde vil tefzel isolation være et bedre materiale til applikationen. (Kan det ikke være bedre er det nødvendigt at gennemgå informationerne om materialet og sammenligne det med andre produkter).

Lejefedt

Man kan have lejefedt, som har lave afgasning egenskaber og som er god i strålingsmiljø, men det er ikke kompatibel med en typisk halvleder fremstillingsproces.

NASA klasse A krav

At benytte NASA klasse A krav er en meget god ide. NASA’s standard er:

●   <1,0 % TML (Total Mass Loss),
●   <0,1 % CVCM (Collected Volatile Condensable Materials).

Det er også nødvendigt at overveje alle andre materialer og deres potentielle påvirkning på applikationen i miljøet, hvorvidt der er en organisk kilde eller ej: Lak, lim, belægninger, harpiks og opløsningsmidler. Og glem ikke limen, der klæber navnepladen fast.

Motor størrelse

Når en motor skal arbejde under vakuum skal en passende RMS torque værdi være 2,6-3 gange større end den værdi, man har beregnet for samme motor når den er i normal atmosfære (som i en fabrik).

Man kan sammenligne dette med forskellen på strømtætheden i kobber i normal atmosfære og tilsvarende strømtæthed i kobber, men under vakuum.

Lidt om vakuum

Vakuum er betegnelsen for et tomt område, som regel et lufttomt rum. I et vakuum er der principielt set ikke noget indhold, hverken atomer eller partikler, så partikeltætheden og dermed trykket er lig med 0. Det kan dog praktisk set ikke lade sig gøre at skabe et perfekt vakuum her på Jorden og i tekniske sammenhænge, betyder vakuum derfor kun at trykket er væsentligt reduceret i forhold til det omkringliggende tryk.

1 atmosfæres tryk =
ca. 101.325 kPa eller 1.01325 bar

Mekanisk vakuumpumpe =
ca. 1,3 Pa (0.000,013 atm.)

Relaterede produkter

AMK Servo motorer >