LinMot ATEX TOP.png

ATEX godkendte, specielle elektriske drev 

til områder med eksplosive gasser, damp-luft-blanding eller brændbart støv

LinMot ATEX motor er en variant af lineære motorer, som er blevet udviklet til disse specielle farlige forhold. Motorerne er helt indkapslet i rustfrit stål og kræver ingen pakninger. Alle samlinger er svejset. Viklingerne og resten af statorer indeni er indkapslet med epoxyharpiks for at opnå en fuldstændig lukning af motoren. Dette er din garanti for en optimal motorbeskyttelse og risikoen for at en udgående gnist elimineres.

ATEX standarder og typeafprøvning

Du kan få mere viden om klassifikation og regler for eksplosionsfarlige områder hos Beredskabsstyrelsen, som har myndigheden vedr. ATEX: www.brs.dk

Der findes EU-direktiver, der beskriver mindstekravene til sikkerhed på arbejdspladsen og udstyr, der bruges i eksplosiv atmosfære. 


       

Se om standarder mv.: www.ds.dk/da/search?term=ATEX

Typeafprøvning eller certificering af din maskine eller udstyr i forbindelse med ATEX krav, kan Teknologisk Institut hjælpe dig med. Typeafprøvning skal udføres iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU.

Du undgår ophedning af motoren

Da overfladetemperaturen i en eksplosiv atmosfære er af afgørende betydning, blev en ekstra temperaturovervågning integreret i motoren. Ud over sensorerne til overvågning af temperaturen i statorviklingen er der monteret yderligere temperatursensorer nedenunder motorhuset.

Dette muliggør en 2-kanals temperaturovervågning, hvor moderkanalen afbryder Drive-feeding'en i tilfælde af overophedning.
Med henblik på øget kontinuerlig effekt kan motorerne udstyres med et valgfrit vandkølesystem.

ATEX-motor serien består af 2 størrelser med en bred vifte af slider-længder. Slaglængde området strækker sig op til et slag på 980 mm.

•  Hus i rustfrit stål
•  Hygiejnisk design
•  Svejste forbindelser, ingen pakninger
•  Fuldstændigt indkapslet (IP67)
•  Valgfri integreret vandkøling
•  Til brug i zoner 1/2 (gas)
•  Velegnet til brug i zone 21/22 (støv)

Øget sikkerhed mod eksplosionsfare - Ex e

Motorerne er konstrueret med bevidstheden om at skulle fungere i et eksplosivt miljø. Deres kompakte konstruktioner uden unødvendige kanter, hjørner, huller og skruer giver ingen overflade, hvor eksplosivt materiale kan ophobes.

Yderligere og potentielle antændelseskilder og risikoen for ikke-ensartet opvarmning minimeres betydeligt. Overdreven høje temperaturer kan undgås, så normen i henhold til beskyttelsestypen “Ex e” (Øget sikkerhed) kan garanteres.

Standard EN 60079-14

Motorernes egenskaber er designet til at opfylde de gældende europæiske regler. Derfor omfatter anvendelsesområdet zone-inddelingen 1, 21, 2, 22 svarende til standard EN 60079-14. Hermed menes en eksplosiv atmosfære, der lejlighedsvis forekommer og som kan bestå af gasser, dampe, tåge og støv.

Selv i miljøer med lav antændelsestemperatur fra 85°C kan du anvende LinMot ATEX-motorer.

I forskellige sektorer såsom trykmaskiner, maling, plastbearbejdningsmaskiner eller i den kemiske, petrokemiske og farmaceutiske industri giver ATEX-motorer af mærket LinMot specielle brugerfordele.

Specifikationer for Aktuator i eksplosive gasser

Under de enkelte faner finder du:


Katalog:
Link til PDF-katalog eller foldere på produktet.

Video:

Video af forskellige applikationer til inspiration og information.

Læs mere:


ATEX katalog - Klik her ...


2020 oversigtskatalog - Klik her ...