Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af to aktuatorer

ATEX godkendte, specielle elektriske drev 

til områder med eksplosive gasser, damp-luft-blanding og brændbart støv

LinMot ATEX motor er en variant af lineære motorer, som er blevet udviklet til disse specielle farlige forhold. Motorerne er helt indkapslet i rustfrit stål og kræver ingen pakninger. Alle samlinger er svejset. Viklingerne og resten af statorer indeni er indkapslet med epoxyharpiks for at opnå en fuldstændig lukning af motoren. Dette er din garanti for en optimal motorbeskyttelse og risikoen for at en udgående gnist elimineres.

ATEX standarder
og typeafprøvning

Du kan få mere viden om klassifikation og regler for eksplosionsfarlige områder hos Beredskabsstyrelsen, som har myndighederne vedr. ATEX: www.brs.dk

Der findes EU-direktiver, der beskriver mindstekravene til sikkerhed på arbejdspladsen og udstyr, der bruges i eksplosiv atmosfære.

ATEX - Ex logo

Typeafprøvning eller certificering af din maskine eller udstyr i forbindelse med ATEX krav, kan Teknologisk Institut hjælpe dig med. Typeafprøvning skal udføres iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU.

Du undgår ophedning af motoren

Da overfladetemperaturen i en eksplosiv atmosfære er af afgørende betydning, blev en ekstra temperaturovervågning integreret i motoren. Ud over sensorerne til overvågning af temperaturer i statorudviklingen er der monteret yderligere temperatursensorer nedenunder motorhuset.

Dette muliggør en 2-kanals temperaturovervågning, hvor moderkanalen afbryder Drive-Feeding i tilfælde af overophedning. Med henblik på øget kontinuerlig effekt kan motorerne udstyres med et valgfrit vandkølesystem.

ATEX-motor serien består af 2 størrelser og hver med en bred vifte af slider-længder. Slaglænge området strækker sig op til en slaglænge på 980 mm.

ATEX-direktiv 2014/34/EU

Direktivet trådte i kraft d. 19. april 2016 og gælder for udstyr til anvendelse i eksplosive atmosfærer (gas og støv).Direktivet, som i Danmark kaldes indretningsdirektivet, omhandler test og certificering af materiel beregnet for anvendelse i områder med eksplosionsfarlig atmosfære.Teknologisk Institut er udpeget som bemyndiget organ i Danmark (Notified Body - ExNB) for elektrisk og ikke-elektrisk materiel (Notified Body nr. 396). Det betyder, at vi kan udstede ATEX-certifikater i overensstemmelse med direktivet 2014/34/EU.

•  Hus i rustfrit stål
•  Hygiejnisk design
•  Svejste forbindelser, ingen pakninger
•  Fuldstændigt indkapslet (IP67)
•  Valgfri integreret vandkøling
•  Til brug i zoner 1/2 (gas)
•  Velegnet til brug i zone 21/22 (støv)

Blank aktuator i rustfrit stål

Øget sikkerhed mod eksplosionsfare - Ex e

Motorerne er konstrueret med bevidstheden om at skulle fungere i et eksplosivt miljø. Deres kompakte konstruktioner uden unødvendige kanter, hjørner, huller og skruer giver ingen overflade, hvor eksplosivt materiale kan ophobes.

Yderligere og potentielle antændelseskilder og risikoen for ikke-ensartet opvarmning minimeres betydeligt. Overdreven høje temperaturer kan undgås, så normen i henhold til beskyttelsestypen “Ex e” (Øget sikkerhed) kan garanteres.

Standard EN 60079-14

Motorernes egenskaber er designet til at opfylde de gældende europæiske regler. Derfor omfatter anvendelsesområdet zone-inddelingen 1, 21, 2, 22 svarende til standard EN 60079-14. Hermed menes en eksplosiv atmosfære, der lejlighedsvis forekommer og som kan bestå af gasser, dampe, tåge og støv.

Selv i miljøet med lav antændelsestemperatur fra 85°C kan du anvende LinMot ATEX-motorer.

I forskellige sektorer såsom trykmaskiner, maling, plastbearbejdningsmaskiner eller i den kemiske, petrokemiske og farmaceutiske industri giver ATEX-motorer af mærket LinMot specielle brugerfordele.Blank aktuator i rustfrit stål

Standard EN 60079-14

Eksplosive atmosfærer - Del 14: Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer.
IEC 60079-14 indeholder de specifikke krav til design, udvælgelse, opstilling og indledende inspektion af elektriske installationer i eller forbundet med eksplosive atmosfærer. Kravene i denne standard gælder kun for brug af udstyr under standard atmosfæriske forhold som defineret i IEC 60079-0. For andre forhold kan yderligere forholdsregler være nødvendige, og udstyret skal være certificeret til disse andre forhold. For eksempel kan de fleste brændbare materialer og mange materialer, der normalt betragtes som ikke-brændbare, brænde kraftigt under iltberigelse. Disse krav er et supplement til kravene til installationer i ikke-farlige områder. Denne standard gælder for alt elektrisk udstyr inklusive fast, bærbart, transportabelt og personligt og installationer, permanente eller midlertidige.