Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med ur og sparede penge

Robocylindere bruger 1/10 energi

sammenlignet med luftcylindere

Fordele, der er til at få øje på: Øget fleksibilitet - mindre vedligeholdelse - reducerede driftsomkostninger.

Pneumatik er ineffektiv
Det er dyrt at producere luft og det er ineffektivt.


Tokyos Universitet og Toyota har lavet en undersøgelse, der viser at kun 14 % af den energi, der anvendes til at producere luft ender i den egentlige bevægelse af cylinderen.

Resten tabes i kompressor og utætheder. Derfor er der så meget at spare.

Når en luftcylinder skal flytte 15 kg over en distance på 400 mm - med en cyklus på 30 slag pr. min., kræves ofte en relativ stor cylinder for at opretholde hastigheden, i dette tilfælde med en diameter på Ø 50 mm - som har følgende luftbehov for at fylde cylinderen:

●   En ø50 cylinder har et luftforbrug på 190.000 mved 6 bar
     Incl. kompressortab
●   En effektiv kompressor bruger 0,13 kW for at producere 1 mluft
     Incl. kompressor tab
●   Det samlede el-forbrug på 1 års drift er ca. 21.000,- kr.
     Ved en kW pris på kr. 0,75 pr. kWh

Grafisk fremstilling af forskel på omkostninger på pneumatik og el-cylinder forbrug


Video: IAI elektriske cylindre eksempler der kan erstatte luftcylindre

Andre kendte problemstillinger løses enkelt med en IAI aktuator

Reed kontakter, der ikke giver signal: 22 % af al vedligeholdes på en luftcylinder kan føres tilbage til fejl på reed-kontakter, der ikke giver korrekt tilbage-melding og dermed forårsager produktionsstop.

Den elektriske aktuator har en integreret enkoder, som ikke bliver påvirket af omgivelserne. Den sender hele tiden den aktuelle position retur til styringen.

Dead end impact: Er ofte et problem, der skaber vibrationer og rystelser i anlægget og i mange situationer påvirkes produktet direkte.

Den elektriske aktuator har accelerations- og decelerations ramper, som giver 100 % kontrolleret bevægelse.

Tegning af den meget enkle forbindelse fra PLC til controller og lineære motor og de væsentlig flere forbindelser og dele til pneumatisk cylinder

Væsentligt mindre vedligeholdelse 

Driftsikkerheden ved det elektriske system er mange gange højre end i det pneumatiske.

Der er færre dele, der kan gå i stykker og færre enheder, der giver anledning til driftsforstyrrelser.

Dette medfører naturligvis væsentlig mindre vedligeholdelse. Andre grunde til driftsforstyrrelser er:

Varierende lufttryk:
Giver anledning til, at der ofte skal efterjusteres på drøvleventiler ol. Dermed øges "down-tiden" på anlægget.

Den elektriske aktuator kører med samme parameterindstillinger fra dag 1. Dermed ingen justeringsbehov i tiden herefter.

Investeringen betales hurtigt tilbage

Det ser i første færd ud til at være meget billigere at anskaffe sig en luftcylinder. Men kigger man over en 1-2 årig driftsperiode betaler den elektriske aktuator sig hurtigt hjem. Herudover øger den fleksibiliteten og reducerer vedligeholdelsen væsentligt.

10 mm utætheder kan koste op til kr. 180.000 om året

Der er ligeledes foretaget en undersøgelse hos Toyota, der har vist, at de kan spare mange penge på driften ved at skifte til elektriske aktuatorer og hermed undgå alle utætheder som en pneumatisk installation giver.

Undersøgelsen viser enorme besparelser på kompressor og drift samt en meget hurtigere tilbagebetalingstid end forventet.

Driftsikkerheden ved det elektriske system er mange gange højre end i det pneumatiske. Og der er færre dele, der kan gå i stykker og færre enheder, der giver anledning til driftsforstyrrelser.


Kurven viser forbrug i 24 måneder: El-cylinder EUR 1.600 og Luft-cylinder EUR 6.330