Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af aktuator til stor belastning

Tips til valg af el-aktuator

hvor tæthedsgraden kan være afgørende for din opgave

Mange producenter som blandt andet IAI, Kollmorgen, LinMot og Rollon har designet aktuatorer med en høj tæthedsgrad fordi man for længst har indset at tætheden er afgørende for drifts-sikkerheden. Dette kan for eksempel udføres med et afdækningssystem, som Rollon har gjort.

1). Afdækningssystem

Med en gummirem sikres førings skinnen og langt vigtigere, remtrækket samt drivhjulet mod skidt og snavs. Afdæknings systemet er udviklet således, at det ikke giver anledning til øget friktion. Det er så tæt, at modulet kan påføres overtryk, når det anvendes i ekstremt støvfyldte omgivelser.

2). Belastningskapacitet

En aktuators belastningskapacitet afhænger af strukturen på den benyttede profil.

Mange aktuatorer ligner hinanden, men det er kun nogle af dem, som er designet til at modstå større momentbelastninger ved høj hastighed.

Her er det meget vigtigt at se på tværsnittet af det anvendte aluminiums-profil, og sikre sig at det har en fornuftig afstivning. Herved sikres at det ikke bliver profilet, der er systemses svageste led.                             Tegningssnit viser tværsnit af aktuator profil struktur


Video: Produktionsbånd med LinMot aktuatorer i en Pick&Place operation.

3). Plads og slaglængde

Der er en forskel på brug af 3-akse end-of-line system med dets egen luftige struktur eller brug af individuelle enheder integreret i maskinen. Disse to løsninger kræver forskellig mængde plads og en anden option kunne kræve en kunde-design løsning.

Slaglængden har også indflydelse på valget: For eksempel, ved slaglængde over 8 m bliver rack and pinion aktuatorer uundværlige fordi de kan forhindre unøjagtighederne som er forårsaget af elasticiteten i tand-bælter.

4). Arbejdscyklus

For intens, tung arbejdscyklus og konstant brug er det nødvendigt jævnligt at vedligeholde og smøre i henhold til specificeret vedligeholdelsesplan. Der findes fabrikater som er levetids smurt, og hvor slæden er monteret med smøre-nipler for eftersmøring.

5). Driftsomgivelser

I industrielle omgivelser kan støv med videre have en negativ indflydelse på bevægelsens kvalitet samt driften i det hele taget. Det er nødvendigt at bruge tryk (pressurized) lineær motion enheder, som kan fungere korrekt og sikre motion udførelser også, hvor der er tale om særligt støvede omgivelser. Driftsforstyrrelser må ikke blive til øgede omkostninger!


Tætheden er afgørende for drifts-sikkerheden.


Når der anvendes lineære moduler i en maskinekonstruktion er modulet ofte en væsentlig integreret del af maskinen. Hvis modulet tit bryder ned, bliver det hurtigt en kostbar affære. Typiske årsager til driftsforstyrrelser i modulerne er ofte, at der kommer støv eller lignende i remmen, der før eller siden lider overlast.

LinMot har designet aktuatorer til barske industrielle applikationer. Disse lineære servo motorer er direkte elektromagnetisk drevet. Den lineære bevægelse foregår helt uden slid og uden gearbokse eller remme.

Motoren er bygget op af to dele, den bevægede del, slideren samt statoren. Slideren er lavet af neodynium magneter monteret i et rustfrit stålrør. Statoren indeholder viklingerne samt sensorer og elektronik.

6). Rumlig orientering

Før man kan vælge en aktuator er det nødvendigt at kende den rummelige orientering som den kræver. Dette gælder også for belastning og kræfter uanset om det er en maskine med et multiakset system eller opbygget af individuelle enheder.

Også samling af optioner skal overvejes både vertikalt som horisontalt af hensyn til forbindelser mellem aktuatorer i multi-akse konfiguration. Det er ekstremt vigtigt for forsyninger, der kræver beslag og plader for at sikre stive forbindelser mellem aktuatorer. Dårligt tilsluttede aktuatorer kan skabe problemer som forskydning, vibrationer, reduceret nøjagtighed eller andet.

7). Hastighed og acceleration

For at opnå præstations niveau som modstand mod høj belastning ved hastighed på 5 m/Sek. og accelerationer op til 50 m/Sek2 er det en god ide at bruge direkte stive koblinger mellem remskive og den gearede motor.

Indelukkede recirkulerende kugle-føring-skinner, som kan reducere friktion mellem kugle-føringer inde i blokken kan benyttes for at opnå højeste standard.

8). Aktuatoren’s strukturelle karakteristik

De fleste aktuatorer er fremstillet af anodiseret, ekstruderet aluminium, som gør dem stærke uden at veje for meget. Profilstrukturen er grundlæggende: Større tykkelse og korrekt geometri gør det muligt at opnå højere stivhed og inerti.

Tilsvarende er glide-systemet også kritisk: Skinner med forud indlæst recirkulerende kugleføringer sikrer systemets:

                             ○   Nøjagtighed
                             ○   Gentagelsesnøjagtighed
                             ○   Stivhed

Stålrulle skinner som kan coates med plastik er en god løsning til styring af forskydning og til brug i støvede omgivelser.

Hvor der er tale om fødevare- og medico industrien skal aktuatorerne være designet i rustbestandig udførelse – INOX. Med moduler i INOX-udførelse sikres driften i medico- og fødevare-industri uden rust og korrosion i føringmodulerne.

9). Parring af reduktionsgear og motor

Valget af reduktionsgear for både remdrevne samt rack og pinion systemer, spiller en vigtig del i vedligeholdelse af system præcision og til sikring af forholdet af inerti mellem motoren og belastningen der skal bevæges.

Derfor ville det bedste valg være en lineær akse med reduktionsgearet installeret og en korrekt dimensioneret motor.

10). Software guide

Flere producenter som blandt andet LinMot og Rollon/Elmore har udviklet en guide som kan hjælpe brugerne med at vælge den rigtige aktuator til den givne opgave.

LinMot Designerer et beregningsprogram, der benyttes til at finde den korrekte enhed til opgaven.

Applikationen kan analyseres og optimeres på meget kort tid. Den integrerede database finder de korrekte komponenter til opgaven uden manuelle beregninger.