Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af drev, aktuatorer og motorer

Tip om data-viden

Viden om lineære- og roterende systemer

Inden du går i gang med at designe et lineært system er det vigtigt, at gøre dig klart, hvad du skal vide om systemet, så det ender med at fungere første gang. Det er i hvert fald sådan vi griber det an efter mange års erfaring med design af lineære og roterende systemer.

En optimal servo- eller lineær løsning kører problemfrit og uden produktionsstop. Det stiller store krav både til et gennemtænkt løsningsforslag og til systemleverandørens ansvar. 

Sammen med os kan du få en optimal løsning, der kører problemfrit uden produktionsstop. I tæt samarbejde med dig definerer vi opgaven korrekt fra start. Vi tænker på energi-effektivt, reduktion af CO2, systemets stivhed, dynamik og hastighed samt meget andet relevant til opgaven.


Foto af AMK controllere, motor og HMI panel

Viden til lineære systemer
Få overblik over dine parametre, data og begreber til opgaven

 

Vægt og kraft

Vægten af den bevægede masse i kg.

Få oplysninger om kraft, hvis servo systemet skal kunne modstå et tryk eller skal kunne yde et tryk ud over den vægt som servo systemet flytter.


Friktion

Oplysning om friktion, hvis den er væsentlig for opgaven, men ofte er dette ikke noget man kan få oplyst.


Distance og hastighed

Oplysning om den afstand/distance, der skal køres i løbet af en given tid.
Eks. 200 mm på 0,2 Sek.

Oplysninger om evt. specielle krav om, at systemet skal være i tophastigheden efter en given distance.
Evt. krav til tophastighed i systemet – Eks. 1m /Sek.


Transmissions type

Spindel:        Diameter x Længde og stigning - Eks. 100 mm/omdr.
Remtræk:     Antal remhjul og Diameter x Bredde.
Tandstang:  Trækhjulets Diameter x Bredde.
Andet:          Oplysning om stigning i systemet ved anden transmission.


Styrede servo akser

Oplysning om antal akser og hvad de gør i forhold til hinanden – Synkrone eller uafhængige.

Viden til roterende systemer


Inerti

Oplysning om inerti af de dele, der skal roteres eller oplysninger om antal af roterende enheder: Deres geometri samt Diameter x Bredde og oplysning om materialet, aluminium eller andet.


Kraft

Oplysninger om kraft, hvis servo systemet skal kunne modstå et tryk eller skal kunne yde et tryk udover den inerti den roterer. Samt oplysning om, hvilken afstand der er i forhold til omdrejningspunktet.

Friktion

Oplysning om friktion - hvis den er væsentlig for opgaven - er ofte ikke noget man kan få oplyst.


Distance og hastighed

Oplysning om den afstand/distance, der skal køres i løbet af en given tid.
Eks. 180 omdr. på 0,2 Sek.

Hvis der er specielle krav om, at systemet skal være i tophastigheden efter en given distance.
Evt. krav til tophastighed i systemet – Eks. 7 omdr. /Sek.


Transmissions type

Er der en sekundær gearing i forbindelse med tilkobling af motoren.
Krav til andre gearinger.


Styrede servo akser

Oplysning om antal akser og hvad de gør i forhold til hinanden – Synkrone eller uafhængige.