Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med Hygiejnisk, blank motor

Kollmorgen's IP69K universelle drevløsning

til fødevaremaskiner og medico anlæg

Hygiejnisk blank motor vist i tre vinkler

 


 

AKMH-motorserien imødekommer de stadige stigende krav til hygiejne i Medico og fødevareindustrien.

Hele serien er i overensstemmelse med EU direktivet 2006/42/EC - EHEDG, hvilket i sin enkelthed går ud på, at motoren skal være udformet således, at der ikke må være flader eller kanter, hvor der kan komme eller gro bakterievækst.Tre forskellige hygiejniske gearmotorer og en blank

Spredning af bakterier er et problem

Asynkrone motorer er stadigvæk meget anvendte i medico, fødevare og pakke- industrien, da de er billigere end synkron-servo motorer. Men grundet deres opbygning, med kølefinner og blæser, bliver deres evne til at være bakterie spredere ofte undervurderet.

1. blæseren er vanskelig at holde ren og hygiejnisk

2. Den er kilden til at sprede bakterier


Afskærmning af motoren har masser af ulemper: Svært at komme til motoren, større omkostninger og ekstra tid til montage.

• Der går mere tid med rengøring af maskinen
• Ikke muligt med et hygiejnisk design
• Afskærmning giver dårligere performance af motor, varmeproblemer
  og svært at servicere


Motor der er "tilgroet" af rust


Video: Hygiejniske motorer perfekt til rene miljø

EHEDG, (European Hygienic Engineering and Design Group) er en europæisk-baseret ikke-statslig organisation dedikeret til fremme af hygiejnisk design og fødevareteknik. EHEDG er et konsortium af udstyrsproducenter, fødevareindustrier, forskningsinstitutter og offentlige sundhedsmyndigheder, grundlagt i 1989 med det formål at fremme hygiejnen under forarbejdning og pakning af fødevarer.

Rent maskindesign
Hygiejnisk, effektivt og simpelt


Motor i "hygiejnisk design" fra Kollmorgen behøver ikke at have afskærmning og er modstandsdygtig overfor de skrappe rengøringsmidler. De er i IP69K tæthedklasse, hvilket betyder, at de kan vaskes med højtrykrenser.

Virkningsgraden på motoren er bedre og derfor er det ikke nødvendigt med blæser. Dermed undgås spredning af bakterier. AKDH-motorer i rustfrit stål har en overflade-struktur, der gør, at der ikke kan gro bakterier på den. 

• Højeffektiv med lavt varmetab - dynamisk motor
• Hurtigere montage, uden afskærmning
• Pladsbesparende, færre kabler samt kæder ol.
• Ingen bakterievækst

AKD PDMM controller tilsluttet motor med et-kabel-teknik   

One-cable løsningen er en vigtig parameter, når der ses på den samlede hygiejniske faktor i at holde hele maskinen ren.

Illustration med hygiejniske komponenter placeret på maskine, der er hygiejnisk designet


Hygiejnisk blank motor med angivelse af dens bestanddele

Servo motor program

Kollmorgens motorprogram omfatter alle typer af servomotorer fra standard IP65 motor til IP67K, som er fremstillet i Rustfristål.

Hygiejniske servo-aktuatorer

lineære aktuatorer i rustfrit stål, IP69K

AKMH-aktuator opfylder serienr OEE (Overall Equipment Effectiveness) og EHEDG standarderne. OEE omfatter krav til hygiejne og kort tid til rengøring. Aktuatorerne består af certificerede komponenter.

One-Cable-princippet er ligeledes en løsning, der modstår div. rengøringsmidler, samt gør det nemt at installere aktuatorerne i maskinen.

Alle typer er udført med IP69K og tåler vask med højtryk.

To hygiejniske, blanke aktuatorer, en med axial og en med radial motorpalcering

Løsningen for fødevaremaskiner og medico anlæg


AKMH-aktuator serien overholder de stadigt stigende krav til hygiejne i Medico og fødevareindustrien. Hele serien er i overensstemmelse med EU direktivet 2006/42/EF og EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), hvilket i sin enkelthed går ud på at aktuatoren skal være udformet således, at der ikke må være flader eller kanter, hvor der kan komme eller gro vækster af bakterie.


Klarer de skrappeste rengøringsmidler og højtryksrenser


Kollmorgen’s aktuatorer i "hygiejnisk design" behøver ikke at have afskærmning og er modstandsdygtige overfor de skrappe rengøringsmidler. De er udført i IP69K tæthedsklasse, hvilket betyder at de kan vaskes med højtrykrenser.

Aktuatoren i rustfrit stål har en overfladestruktur, der gør at der ikke kan gro bakterier på den. Et-kabel-løsningen er en vigtig parameter, når der ses på den samlede hygiejne-faktor med at holde hele maskinen ren.

•  Højeffektiv med lav varmetab - dynamisk motor
•  Hurtigere montage, uden afskærmning
•  Pladsbesparende i maskinen, færre kabler samt kæder og lignende
•  Ingen bakterievækst
•  4 flange størrelser op til 20 kN kraft
•  Slaglænde fra 50 - 600 mm
•  Hastighed op til 1,4 m/sek.

Kollmorgen's distribuerede servo teknologi er fremtidens maskindesign


Det nye AKD-N servodrev fra Kollmorgen kan installeres i nærheden af motoren, idet drevet er udført i en robust konstruktion med IP67 tæthedgrad. Op til 16 drev forsynes via et AKD-C modul og drevene placeres på maskinen, hvor det skal være.


AKD-N – Distribueret servodrev

Skalerbar løsning til drev-krævende opgaver med grafisk programmering af bevægelser. Drevet overholder standarden IEC/EN 61131-3 og er kompatibel med PLCopen ved styring af bevægelser.

•  Reducerer kabling med enkelttrådet kabelløsning
•  Hurtig installation samt let at samle og tilslutte
•  IP65/IP67 og UL design 4 x

Option: Lokal EtherCAT interface eller lokal STO, tilslutning for feedback systemer.


AKD-C - Centralt strømforsyningsmodul


AKD-N drev kan tilsluttes forsyningen AKD-C via EtherCAT, som giver yderlig forenkling. Benyt netværksporten for tilslutning af I/O enheder uden ekstra netværk - hub’s og lange kabler.

•  Strømforsyning til 16 stk. AKD-N drev
•  Komplet integrerbar i AKD-serien
•  EtherCAT netværk
•  2 STO indgang – SIL 2 = PL d
•  1 digital indgang og udgang og 1 relæ udgang

CE-mærk medicinsk
udstyr 2017/745


Den der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører medicinsk udstyr bør sætte sig ind i forordningen om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 også kendt som MDR (Medical Device Regulation) - Du kan evt. kontakte Dansk Standard.

Direktiv for medicinsk udstry 2011/11


       Foto af ERD aktuator


Foto af AKD-C modul og strømforsyning

Relaterede produkter

AKD-N - IP67 drev for AKMH motor >

AKD drev, ProfiNet, EtherNet IP >
for Siemens og Rockwell

Rehfuss:
Hygiejniske IP69K Plantetgear >
program for AKMH motor serien.  

Næste generation af maskindesign


Vores metode til at gøre maskiner simple og mere effektive: Decentralt distribuerede servodrev øger effektiviteten over hele maskinens levetids cyklus. I første fase, design og konstruktion, reducerer tiden til montage og installation. Mulighed for fejl i fortrådning med et unikt One-Cable princip reduceres.

Den integrerede DC-bus spare energi under driften af maskinen. Yderligere giver mulighed for en hurtigere og enklere rengøring, da hele indeholder færre kabler og kabelbakker/slæb. Der skal anvendes mindre tid på service og vedligeholdelse. Herved opretholdes en højre ope tid og bedre produktivitet på maskinen i hele livscyklussen.

Foto AKD-N drev til alle typer af servo motorer