Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Billede med motor og controller

Reducer omkostninger uden kompromis

SafeMotion™ - Plug & Safe - Funktionel sikkerhed over EtherCAT (FSoE)

Drive-integreret FSoE er kerneteknologien i 3. generation af Kollmorgen SafeMotion™-løsning. Du får færre ledninger og en forenklet teknik.

Tidligere generationer af SafeMotion krævede yderligere enheder og kompliceret kabling mellem dem, selvom det er bedre end mekanisk afskærmning.

3. generation af SafeMotion™ reducerer antallet af komponenter og ledninger, hvilket forenkler systemet og reducerer størrelsen på styretavlen.

AKD2G FSoE-teknologi fordele


• Jævn integration med en FSoE-master
• Iht. ETG-standard og ETG SafeMotion™
  profil
• Sikker aktivering via FSoE-master og
  kun med Ethernet-kabler
• Hurtig reaktion på sikker I/O med LED
  lysgardin
• Sikker position transmitteret til FSoE
  master

     

Illustrationen viser AKD-drevet i netværket med PLC, I/O og sikkerheds-sensorer.

Video: Lær hvordan du opretter forbindelse til AKD2G Servo Drive med Workbench.

Safety 2G logo    SafeMotion™ 

Omfattende sikkerhedsfunktioner skræddersyet til dine behov

Option 1 – STO kabelforbundet

STO (Safe Torque Off)
STO bryder af sikkert strømforsyningen til motoren i servodrevet. Motoren bliver momentfri.

Med STO dobbeltkanal på hver akse (SIL1, SIL2 og SIL3) får du  sikkerhed til alle behov og de standardkrav din maskine skal overholde.Option 2 - Sikker stopfunktioner

STO
Safe Torque Off 


STO afbryder sikkert strømfor-syning til motoren i servodrevet. Motoren bliver momentfri.

SS11
Safe Stop 1 – Time Monitored

Aksen holdes stille ved kontrolleret bremsning, så strømforsyningen til motoren afbrydes sikkert og motoren bliver momentfri.

SBC
Safe Brake Control, SBT


SBC giver sikre signaler til styring af eksterne og interne holdebremser. SBT (Safe Brake Test) (ikke-standardiseret). 

1. SS1 er standardindstillingen ved en defekt. Brugere kan nemt konfigurere denne eller andre handlinger i WorkBench.

SDB
Safe Dynamic Brake


Når SDB udløses oplagres den energi, som rotationen frem-bringer og den bliver konver-teret til varmeenergi via en bremsemodstand i eller ved drevet. Tidsforsinkelsen indtil stopstilstand er kortere end ved normal friløb (STO).2

2. Decelerationen kontrolleres ikke. Eksterne kræfter som lodrette belastninger kan holde motoren længere i gang.

Din maskines sikkerhedsniveau

IEC/Som maskinbygger skal du gennemføre en risikovurdering af din maskine for at finde det acceptable risikoniveau.

Resultatet af din risikovurdering vil vise, hvilket PL- eller evt. SIL-niveau din maskine skal overholde for, at din maskine overholder gældende Maskindirektiv. Du bør mindst have flg. gyldige standarder.

IEC/EN ISO 12100:
Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse. 

IEC/EN 60204:
Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner – Del 1: Generelle krav. 

IEC/EN ISO 13849-1:

Maskinsikkerhed - Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 1: Generelle principper for konstruktion. Omfatter det PL-niveau, der kræves for at udføre sikkerhedsfunktionerne.

IEC/EN 62061
SIL sikkerheds niveau


Det er sjældent, at en risikovurdering af en industrimaskine viser, at der kræves SIL-sikkerhedsniveau. Men, hvis du skal opfylde et SIL-niveau, iht. din risikovurdering, gælder flg. standard:

IEC/EN 62061:
Maskinsikkerhed – Functional safety for sikkerhedsrelaterede styresystemer (SRP/CS). 

System eksempel: Sikkert dobbeltakset drev

AKD2G koncept: SMM™ option udstyrer AKD2G med sikkerhedsfunktioner

Netværk med controllere, motorer og switches mv.

Illustration: Netværk med controllere, motorer og switches mv.

SafeMotion™ - Plug & Safe - Funktionel sikkerhed over EtherCAT (FSoE)


AKD2G Servodrev med SMM kommuni-kerer over EtherCAT netværk til I/O modul og PCMM eller control system som Kommmorgen KAS.Option 3 - Sikker hastighed og positionering

SS1-R
Deceleration Monitored SS1


Når SS1-r er aktiveret overvåges aksernes kontrollerede stop indtil STO funktionen kan aktiveres.

SS2
Safe Stop 2


Drevet stoppes af en kontrolleret bremsning og forbliver efterføl-gende i kontrolleret stilstand. Drevets kontrolfunktioner vedligeholdes.

SOS
Safe Operating Stop


Overvåger den nåede stopposition og udløser SS1 i tilfælde af afvigelser ud over de specificerede grænser. Drevets kontrol funktioner er aktive.

SLS
Safe Limited Speed


Overvåger, at drevet overholder en defineret hastighedsgrænse. I tilfælde af en fejl trigges SS1.

SSR
Safe Speed Range


Overvåger, at drevet overholder en defineret hastighedsgrænse. I tilfælde af fejl trigges STO.

SSM
Safe Speed Monitor


Denne funktion overvåger hastigheden. Hvis det valgte hastighedsområde mangler genereres et sikkert output-signal. En ekstra "stilstands-overvågning" kan være erstattet af funktionen.

SDI
Safe Direction


SDI-funktionen sikrer, at drevet kun kan bevæge sig i én defineret retning. I tilfælde af en fejl udløses SS1.

SAR
Safe Acceleration Range


Denne funktion holder motorens acceleration og/eller deceleration inden for definerede grænser. Hvis accelerationsgrænserne er overskredet, udløses STO.

SLA
Safe Limited Acceleration


Denne funktion forhindrer motoren i at accelerere eller decelerer for hurtigt. Hvis accelerationshastigheden overstiger grænserne udløses STO.

SLI
Safe Limited Increments


Overvåger den relative position af kørslen med hensyn til den aktuelle position når SLI-funktionen aktiveres. SS1 bliver udløst, når den angivne grænseværdi er nået.

SLP
Safe Limited Position


Overvåger den absolutte position. Hvis grænseværdien nås, eller bremsemomentet er for lavt til at holde drevet inden for grænseværdien trigges SS1.

SCA
Safe Cam


Denne funktion overvåger positionen. Hvis et defineret positionsområde mangler, genereres et sikkert udgangs signal. Man kan implementere sikker elektronisk CAM-sekvens uden at kræve nogen CAM-hardware.

Industri 4.0-klar løsninger fra Kollmorgen


Industri 4.0 Ready er integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. 

Kombinationen af ​​de to teknologiområder - motion (servo-drev) og bevægelse (AGV'er) - giver Kollmorgen mulighed for at spille en førende rolle i ”Motion in Movement - 4.0 Ready”.

Dette betyder at Delta Elektronik A/S tilbyder løsninger til dig og de danske virksomheder i form af komplette og integrerede systemer - Klar til industri 4.0.

Safety 2G standarden

Denne standard IEC/EN 61800-5-2 omhandler elektriske drevsystemer med justerbar hastighed og funktionelle sikkerhedskrav. Den angiver en systematisk metode til at identificere den sikkerhedsfunktion, der er aktiveret af et motion kontrolsystem.

Den hjælper med design og verifikation for at sikre, at man opfylder det krævede sikkerhedsydelse.

Standarden opdeler sikkerheds-funktioner i stopfunktioner, sikker motion- og bremsefunktion.

Industri 4.0

Den 4. industrielle revolution (4IR) er en sammensmeltning af fremskridt inden for kunstig intelligens (AI), robotteknologi, Internet of Things (IoT), genteknologi, kvantecomputere og mere. Den fjerde industrielle revolution er en måde at beskrive udviskning af grænserne mellem den fysiske, digitale og biologiske verden.

IEC/EN 61800-5-2
Safety 2G standarden

Standarden omhandler: Elektrisk motordrev med variabel hastighed.
Del 5-2: Sikkerhedskrav – Funktionelle.
Standarden fås ved Dansk Standard.

Motion sikkerheds funktioner

Anden generation SafeMotion™ forbedrer din maskines produktivitet

Hvorfor skal hele din kundes produktionslinje standses i løbet af den tid, som operatøren har brug for at gøre indgreb på en del af linjen eller maskinen - Det er jo kun denne del, der påvirkes?

Kollmorgen har udviklet ideen om at fremstille drev med SafeMotion™ og dermed integreres både sikkerhedslogik og overvågningen i selve drevet.

Uden at du skal gå på kompromis med hensyn til sikkerhed kan SafeMotion™ give dig og din kunde betydeligt højere produktivitet og har mere fleksibilitet, når man tilpasser sig nye krav.

Du integrerer hurtigt AKD2G-servo drev i dit automatiseringssystem med SafeMotion™.


2 styk AKD2G controllere

Få mest ud af fordelene
med Kollmorgen motion sikkerheds strategi:

Enkel og hurtig implementering

Vigtige motion relaterede sikkerhedsfunktioner er integreret også foruddefinerede sikkerhedsfunktions-blokke. Du får kundeværktøjer til programmering og parametrering.

Fleksibel

Du får et modulært koncept og dermed en enkel opgradering af eksisterende drev. Og så er der tale om
en let overgang fra fast kabling til konfigurerbar sikkerhedslogik.

Højere produktivitet

Motion Safety muliggør bruger indgreb i kørende processer. Sikker bevægelse i stedet for sikker deaktivering. Risikoafhængig akvivering af sikkerhedsfunktioner.

Lave system omkostninger

Optimal tilpasning til kravene på grund af den modulære struktur i et stort udvalg af standardprodukter.
Sikkerhedskontrol og overvågning af drev i en enhed.