Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af lineær-roterende aktuatorer

LinRod lukke og påskruning proces

lineær og roterende motor applikation

Serien PR01 fra LinMot kombinerer lineære og roterende bevægelser i en enkel aktuator. De to indbyggede motorer drives individuelt og uafhængigt af hinanden. Dermed kan du få højdynamiske lineære og roterende bevægelser realiseret. Disse kan du programmere enten synkront eller uafhængig af hinanden.

Det betyder at komplekse opgaver som skruning, lukning, kapselpåsætning, stakning, justering og meget andet kan udføres ved hjælp af en enkelt komponent.

Stationært lukkesystem


Illustration af et stationært lukkesystem hvor kapsler skrues på flasker

Karrusel lukkesystem

Karrusel system m over 10 aktuatorer


Video: Flaske håndtering

Dine muligheder 


Systemet er enkelt, idet aktuatoren indeholder en fysisk akse med uafhængig programmering af den lineære og roterende bevægelse. Desuden får du mulighed for åben parametrering af positioner, lineær hastighed, roterende hastighed, kraft og drejemoment. Desuden, udlæsning af drejemoment, roterende hastighed, vinkel, vertikal position, lineær hastighed og kraft. Og så kan du integrere enheden i et hvilket som helst styresystem, som for eksempel stationær lukkesystemer og karrusel lukke systemer.

Eksempler på opgaver

udført ved hjælp af en PR01 aktuator

1. Tag kapsel/låg


System med kapsler der hentes og skrues på flasker

2a. Positioner kapsel/låg


Illustration viser kapsler der skrues på forskellige flasker der har forskellig højde

Den lineære motor gør det muligt at opsamle en kapsel højdynamisk og har samtidig mulighed for at detektere en beskadiget kapsel i fixturet. Dette sker automatisk.

Den programmerbare lineære akse kan benyttes til at pre-positionere kapslen på enhver ønsket position. Dette gør det så muligt automatisk at skifte over, når der er produktændringer på linjen.

2b. Positionering af kapsel/låg
på aerosoler


Illustration der viser positionering af kapsel/låg på aerosoler

2c. Positionering af kapsel/låg til
pharmaceutiske heholdere


Positionering af kapsel/låg til pharmaceutiske heholdere

Med en slaglængde op til 300 mm betyder det at beholdere for pumpe-spray eller aerosoller med lang indtage-rør i låget/kapslen kan lukkes uden videre problemer.

Den komplekse sekvens for sikkerhedskapsler på medicin flasker eller beholdere kan programmeres individuelt. Løbende informationer af data som den aktuelle position, kraft og drejemoment kan registreres.

3a. Standard lukning

Illustration viser en standard lukning

3b. Snap-On med kapsel/låg tilpasning

Snap-On med kapsel/låg tilpasning

Roterende hastighed, drejemoment og vertikal trykkraft til lukkeoperationen kan du definere frit. Ved komplekse opgaver kan disse parametre også blive ændret løbende i løbet af lukningsprocesserne.

Den lineære-roterende aktuator kan positioneres præcist til opsamling af kapslen/låget og det er ikke nødvendigt at pre-positionere. Kapslen bliver snappet gnidningsløst på toppen af flasken og det endda ved kort cyklus tid og stor kraft.