Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med controllere og aktuatorer

Risikonedsættelse

Valg af sikkerhedskategori, PL- og eventuelt SIL-niveau

Formålet med artiklerne er at give Delta Elektronik's kunder og andre en brugbar guide om CE-mærkning af maskiner og den procedure som maskinfabrikanten kan følge.

Når du, som fabrikant eller ansat fagmand, har gennemgået risikovurdering og risikobedømmelsen, har du fundet frem til, hvor der eventuelt skal foretages en risikonedsættelse for et givent faremoment. Risikonedsættelsen skal du gennemføre i denne prioritets­række: Eliminer - reducer - informer.

Artiklen om CE-mærkning af maskinen er opdelt i følgende emner:

●  CE-Mærkningsproceduren  
●  Risikovurdering 
●  Risikonedsættelse 
●  Vælg PL- og SIL-niveau 
●  Dokumentation

Flowdiagrammet viser fremgangsmåden for risikonedsættelse. Den kan anvendes på alle de faremomenter, du har listet op, nemlig de faremomenter, som ikke har opnået et acceptabelt sikkerheds­niveau.

Flowskema med risikonedsættelsens enkelt trin

Eliminer, reducer eller informer

Når du har gennemført risikovurderingen af alle faremomenter og det viser sig at et bestemt faremoment ikke overholder mindstekravet, som du har afgjort med hjælp af Risikoprofilen (Se afsnittet om Risikovurdering) så skala du udføre en risikonedsættelse:

Eliminer:
Du kan eventuelt eliminere faren ved for eksempel, at ændre på maskindelens konstruktion.

Reducer:
Kan det ikke lade sig gøre at eliminere faren skal du reducere faren med en sikkerhedsforanstaltning som for eksempel afskærmning eventuelt aflåst eller anden løsning. 

Med en reduktion af faren skal din maskine kunne udføre de funktioner og det formål, som maskinen er designet til. Og det må heller ikke blive alt for dyrt, så du ikke kan sælge din maskine. 

Informer:
Den sidste mulighed du har for at overholde kravene er at informere om faren og det skal du gøre i brugsanvisningen (Se afsnit om dokumentation) og mærkning/advarsel på/ved maskinen.

Vejledninger

Arbejdstilsynet udgiver en række vejledninger som fabrikanten kan følge, og når han/hun gør det formodes maskinen at overholde de væsentlige krav.

I disse vejledninger er der forklaringer og gode illustrationer, som viser hvordan forskellige forhold på maskinen skal og kan håndteres. En af disse vejledninger er B.1.3 om maskiner og anlæg.

Næste afsnit:
Under serien CE-mærk din maskine kan du med fordel læse om Valg af Sikkerhedskategorier, PL-niveau og evt. SIL-niveau og hvad det betyder.